Občianska konzervatívna strana je znepokojená informáciou o opätovnej kandidatúre Arpáda Tarnóczyho na post predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa a jeho údajnou podporou zo strany dvoch opozičných strán SDKÚ-DS a KDH.

Na čele inštitúcie zameranej na budovanie historickej pamäte národa a vysporiadanie sa s dedičstvom dvoch totalitných režimov 20. storočia by nemal stáť človek prejavujúci sympatie k jednému z týchto totalitných režimov. A. Tarnóczy odhaľoval pamätnú tabuľu predstaviteľovi Hlinkovej gardy Jozefovi Kirschbaumovi ktorý napr. v roku 1939 tvrdil že „Ak chceme úprimne vybudovať totalitnú stranu ktorá by bola nositeľkou politickej moci a predstaviteľom v nej zorganizovaného národa a pritom vychádzame z predpokladu že štát náš má byť riadený autoritatívne v konečnej úprave pomeru strany a štátu musíme dôjsť tam kde došli v Nemecku bez toho aby sme mali čo i len najmenší úmysel napodobovať.“ (Nástup 15.9.1939 cit. podľa: Lipták Ľ. (1999): Storočie dlhšie ako sto rokov. Kalligram Bratislava s. 157) Z uvedených slov je evidentné že J. Kirschbaum sa otvorene hlásil k snahe zaviesť totalitný režim podľa vzoru nacistického Nemecka. Ako môže jeho obdivovateľ A. Tarnóczy stáť na čele ÚPN ktorý sa má zaoberať odhaľovaním zločinov režimu ktorého bol aj J. Kirschbaum predstaviteľom? OKS je presvedčená že strany demokratickej opozície by nemali podporiť kandidatúru A. Tarnóczyho ani žiadneho iného kandidáta navrhnutého Slovenskou národnou stranou známou svojimi sympatiami k vojnovému slovenskému štátu a zľahčovaním jeho totalitného charakteru a zločinov jeho predstaviteľov.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.