Podporte hromadnú pripomienku proti obmedzovaniu konkurencie, transparentnosti a kontroly vo verejnom obstarávaní.

Odmietame návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorého schválenie by malo za následok obmedzenie hospodárskej súťaže a konkurencie vo verejnom obstarávaní a zníženie transparentnosti a kontroly vynakladania verejných zdrojov. To by viedlo k vyššej svojvôli pri rozhodovaní o verejných zákazkách, k vyšším cenám a k nižšej kvalite obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác a zvýšilo riziko korupčného správania pri verejnom obstarávaní. Zároveň by to poškodilo malých a stredných podnikateľov, ktorým by sa obmedzila možnosť zúčastňovať sa korektnej hospodárskej súťaže.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr počas stredy 28. februára 2024 do 23.00 hod. tu.

Comments

Komentáre