Včera uplynulo 71. rokov od okamihu, kedy sa kapituláciou hitlerovského Nemecka skončila najkrvavejšia a najbeštiálnejšia vojna v doterajších dejinách Európy. Stála Európu nielen milióny obetí a nesmierne materiálne straty, ale znamenala aj začiatok 40 rokov trvajúcej poroby východoeurópskych národov pod ďalšou totalitou, komunizmom. 

Málokto z tých, ktorí bojovali proti nacizmu a fašizmu, by predpokladal, že jeho snaha bude takýmto perverzným spôsobom zneužitá na zotročenie polovice Európy. Bojovníci za slobodu v tejto vojne si zasluhujú našu úctu a vďaku, ktorú im touto cestou chceme v mene Občianskej konzervatívnej strany vyjadriť. Vďaka ich boju a obetiam, často obeti najvyššej – vlastného života, zažíva Európa dosiaľ najdlhšie obdobie mierového spolužitia svojich národov v dejinách.

OKS bude vytrvalo pracovať na tom, aby sa pravda o zločinoch a zločincoch druhej svetovej vojny nikdy nestratila v ambivalentných interpretáciách, polopravdách, či účelových výkladoch dejín, ktorých jediným záujmom je zahmlievať a zmenšovať podiely viny tých, ktorí sa na zverstvách a zločinoch nacizmu a fašizmu podieľali.

OKS bude trvalo usilovať o otvorenú diskusiu o slovenskej minulosti, vrátane minulosti slovenského fašizmu tak, aby najmä mladá generácia dostala reálny a neskreslený obraz o našich dejinách. OKS to považuje za základný predpoklad pre zabránenie šíreniu totalitných, extrémistických, rasistických, či inak nenávistných ideológií a hnutí, ktoré ohrozujú samotné základy nášho demokratického štátu.

Ondrej Dostál
predseda OKS

Juraj Petrovič
podpreseda OKS

V Bratislave dňa 9. mája 2016

Comments

Komentáre