Občianska konzervatívna strana (OKS) ďakuje všetkým voličom, ktorí podporili kandidátov OKS na kandidátnej listine strany Sloboda a Solidarita za ich hlasy. Vďaka nim bol za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zvolený predseda OKS Ondrej Dostál. OKS taktiež ďakuje všetkým voličom, ktorí v parlamentných voľbách odovzdali hlas demokratickým a proreformným politickým stranám.

OKS vyjadruje hlboké znepokojenie z celkových výsledkov parlamentných volieb na Slovensku. Bude potrebná sústredená, úprimná a dlhodobá spolupráca proreformných a proatlantických politických síl na Slovensku, aby sa podarilo zvrátiť nepriaznivý vývoj, v ktorom sa do národnej rady dostávajú protisystémové a extrémistické politické subjekty. V súčasnej celoeurópskej, ale aj celosvetovej medzinárodnej situácii nemá Slovensko priestor na to, aby si mohlo dovoliť luxus vzájomných sporov medzi demokratickými silami.

Príčiny úspechu extrémistických a nesystémových strán vidí OKS najmä v trvalom ignorovaní potreby vysporiadať sa so slovenskou minulosťou, a to nielen fašistickou, ale aj komunistickou. Hrubá neznalosť historických súvislostí a nekritické prijímanie tendenčných výkladov dejín vedú k príliš širokej akceptácií extrémistov aj v politickom živote krajiny.

Ďalším dôvodom je mäkký, ak nie priam ústretový postoj polície a prokuratúry k prejavom rasovej a náboženskej neznášanlivosti, či priamo k rasovo motivovanému násiliu. Neexistencia jasných výsledkov stíhania podobných skutkov motivuje extrémistov k rozširovaniu ich poľa pôsobnosti a živí aj ich politické ambície.

Tretím dôvodom súčasnej situácie je dlhodobé neriešenie často veľmi zložitej situácie v niektorých regiónoch Slovenska. Sľuby namiesto skutkov, všadeprítomná korupcia a rozkrádanie verejných zdrojov, neriešenie závažných problémov zdravotníctva a školstva spôsobujú frustráciu občanov, ktorí následne volia extrémistov ako formu protestu proti vládnej moci. Je jednoznačne úlohou proreformných demokratických politických strán nájsť a presadiť spoločne riešenia, ktoré tejto časti voličov na Slovensku ukážu, že nie extrémisti, ale slušní politici plniaci svoje sľuby im môžu pomôcť.

Občianska konzervatívna strana sa zaväzuje aktívne navrhovať a podporovať všetky opatrenia, ktoré budú mať za cieľ reálne riešenie vyššie uvedených problémov. Zároveň vyzýva všetky demokratické politické subjekty, aby sa k tomuto snaženiu pripojili.

Juraj Petrovič
podpredseda OKS

Comments

Komentáre