Vláda doručila do parlamentu ďalší nezdôvodnený návrh na skrátené legislatívne konanie.

V dôvodovej správe k návrhu zákona, ktorým sa v skrátenom konaní bez možnosti pripomienkového konania na návrh vlády majú opätovne populisticky zmraziť platy poslancov, členov vlády a prezidenta, sa tvrdí, že „návrh reaguje na súčasnú ekonomickú situáciu a stav verejných financií a navrhuje v roku 2017 neuplatniť zvýšenie platu.“

Avšak, v októbri reagoval minister financií Kažimír na správu Eurostatu vylepšujúcu imidž našich verejných financií zverejnenú počas jeho návštevy Islandu takto: „Tešme sa spolu, že sme v období ekonomického rastu u nás ale aj u našich obchodných priateľov. Taký mám pocit zo svojej cesty, či už vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku alebo včera v Nórsku, dnes na Islande. Všetci sa môžeme tešiť z konca krízy a za takého zdravého ekonomického rastu, dúfajme, že nám šťastie bude ďalej priať.“

Tak ako je to? Ktorej informácii o „súčasnom stave verejných financií SR“ máme veriť?

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.