Doterajšia úroveň transparentnosti zazmluvňovania a čerpania fondov EÚ nie je dostatočná.

Keď sa v apríli 2016 narýchlo v skrátenom konaní schvaľoval v parlamente nový úrad (de facto ministerstvo) pre podpredsedu vlády, Peter Pellegrini odmietol pozmeňovák, ktorý sme spoločne s Martinom Poliačikom predložili v snahe mať na Slovensku transparetnejšie eurofondy. Podpredseda vlády vtedy verejne sľúbil, že sa k danému návrhu vráti v rámci ďalšej novelizácie zákona o eurofondoch. Novelu predložil, no na svoj sľub zabudol.

Avšak, treba uznať, že keď sme mu tento jeho prísľub pripomenuli na jeseň formou hromadnej pripomienky verejnosti, jeho úrad v rámci výsostne korektného rozporového konania, ktoré s nami ako zástupcami verejnosti jeho úradníci viedli, prijal naše pripomienky.

Ba čo viac, stotožnili sa s nimi natoľko, že jedným z dvoch leitmotívov, ktoré úrad podpredsedu vlády v čase prerokovania návrhu novely zákona na vláde zdôrazňoval, bol fakt, že návrh posilní kontrolu verejnosti nad eurofondmi.

V každom z monitorovacích výborov by po novom mali mať zástupcovia štátu menšinu, čím sa zvýši dohľad nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti. Pripomeňme si, že keby takáto možnosť bola už v čase prvej Ficovej vlády, kauza nástenkový tender, za ktorú dosiaľ nik neniesol trestno-právnu zodpovednosť, mohla mať úplne iný priebeh, rozkrádanie eurofondov mohlo byť odhalené už v čase prípravy tendra v rámci monitorovacieho výboru.

Druhá z pripomienok zástupcov verejnosti sa týkala povinného zverejňovania údajov o čerpaní eurofondov prostredníctvom IT monitorovacieho systému. Aj v tejto veci nám úrad vyšiel v ústrety a zadefinoval možnosť prístupu verejnosti k údajom zhromažďovaným v rámci tohto systému.

Kľúčové však bude to, ako bude úrad postupovať pri zverejňovaní informácií dostupných v rámci ITMS vzhľadom na formulku o „dostupnej funkcionalite“. Bude aj úlohou opozície, médií a analytikov dohliadnuť na to, aby sa zverejňovalo všetko to, čo sa zverejňovať dá a má, vrátane príloh či hodnotiacich hárkov.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.