Dnes sme na Generálnu prokuratúru SR zaslali podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 ods. 1 a 2 Trestného zákona (ďalej len „TZ“), popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d TZ, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a TZ, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b TZ a prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c TZ.

K naplneniu skutkovej podstaty niektorého z vyššie uvedených trestných činov mohlo podľa nášho názoru prísť v súvislosti s inštaláciou pamätnej tabule Vasiľovi Biľakovi v obci Krajná Bystrá (okres Svidník), s jej slávnostným odhalením dňa 21. februára 2015 a s vystúpením predsedu Komunistickej strany Slovenska (KSS) Jozefa Hrdličku vo vysielaní televízie TA3 dňa 23. februára 2015. Vasiľ Biľak bol popredným predstaviteľom Komunistickej strany Československa v období komunistického režimu do novembra 1989. Komunistický režim porušoval a potláčal základné práva a slobody. KSČ bola hnutím smerujúcim k potlačeniu základných práv a slobôd. Predstavitelia obce Krajná Bystrá inštalovali a odhalili Vasiľovi Biľakovi dňa 21. februára 2015 pamätnú tabuľu. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili aj predstavitelia súčasnej KSS.

V trestnom oznámení žiadame prešetriť aj to, či niektorí z účastníkov slávnostného odhalenia pamätnej tabule nespáchali tento trestný čin aj ako členovia extrémistickej skupiny (§ 421 ods. 2 písm. b) TZ). Extrémistickou skupinou sa podľa § 129 ods. 3 TZ „rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu“. Trestnými činmi extrémizmu sú podľa § 140a TZ aj trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a 422, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d. Na tento účel by bolo potrebné preveriť, či KSS svojou činnosťou nenapĺňa skutkovú podstatu uvedených trestných činov, a teda či jej predstaviteľov a členov nemožno považovať za členov extrémistickej skupiny spolčených za účelom spáchania trestných činov extrémizmu. Vo vzťahu k pamätnej tabuli Vasiľa Biľaka je potrebné posúdiť, či ju nemožno považovať za extrémistický materiál v zmysle § 130 ods. 7 TZ. Ak by pamätná tabuľa Vasiľa Biľaka bola posúdená ako extremistický materiál, tak v súvislosti s rozhodnutím o jej inštalácii, s jej výrobou, s jej inštaláciou, s jej slávnostným odhalením a s jej pretrvávajúcim umiestnením v obci Krajná Bystrá mohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestných činov výroby („kto vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe“), rozširovania („kto…sprístupňuje“) a prechovávania („kto prechováva“) extrémistických materiálov podľa § 422a, 422b a 422c TZ.

Peter Osuský, Ondrej Dostál, Juraj Petrovič a Ivan Kuhn

V Bratislave dňa 27. februára 2015.

Súvisiace informácie:

TA3: Pomníky, umelci a politka, 23.2.2015

KSS: Pomník pre historickú pamäť, 24.2.2015

Trestné oznámenie (formát PDF), 27.2.2015

Comments

Komentáre