Poslanci Národnej rady SR Ondrej Dostál a Peter Osuský v otvorenom liste predsedu Národnej rady SR Andreja Danka vyzývajú, aby v rozhovore s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. pánom Lin Lin neopomenul aj závažné prípady porušovania ľudských práv v Číne.

 

Vážený pán predseda NR SR,

vo štvrtok 21. apríla 2016 prijmete mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. pána Lin Lin. Prijímanie veľvyslancov krajín, s ktorými má Slovenská republika nadviazané diplomatické vzťahy patrí k protokolu najvyšších ústavných činiteľov. Aj keď ide o viac-menej formálne stretnutie, nič nebráni tomu aby sa na ňom nehovorilo aj o závažných otázkach. Takými bezpochyby sú otázky porušovania ľudských práv v Číne.

Sme presvedčení, že dobré vzťahy medzi našimi krajinami, sa dajú uskutočňovať len na základoch vzájomnej úcty a otvorenosti. Vysoko si vážime čínsky ľud a jeho mnohotisícročnú históriu a kultúru. To však nemôže byť dôvodom na privieranie očí nad porušovaním ľudských práv v Číne, ktorého sa tamojší nedemokratický režim dopúšťa a ktoré odporujú ľudskosti a základným morálnym hodnotám civilizácie.

Nastoľovanie otázky ľudských práv nevnímame len ako formálny akt. Prináša aj hmatateľné výsledky, napríklad nedávno v podobe prepustenia pani Zhang Fengying z pracovného tábora v Pekingu, ktorej prepustenie v otvorenom liste žiadali aj poslanci NR SR.

Chceli by sme Vás preto vyzvať, aby ste v rozhovore s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. pánom Lin Lin predložili tieto závažné prípady porušovania ľudských práv:

násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu. Chceli by sme pripomenúť, že Európsky parlament v rezolúcii 2013/2981(RSP) z roku 2013 vyjadril hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, v ČĽR, vrátane vysokého počtu stúpencov hnutia Falun Gong a vyzval EÚ a jej členské štáty, aby upozorňovali na odoberanie orgánov v Číne. Chceli by sme Vás požiadať, aby ste sa otvorene prihlásili ku stanovisku EP.

– pokračujúce potláčanie minoritných skupín ako sú Tibeťania, Ujguri, praktizujúci Falun Gongu a kresťania, ktorí praktizujú svoju vieru mimo štátom podporovaných cirkví. Hoci systém pracovných táborov bol formálne zatvorený v roku 2013, úrady naďalej používajú mnoho druhov ilegálneho zadržiavania, vrátane „čiernych väzení“, „právnych prevýchovných tried“, „študijných tried“, nemocníc pre duševne chorých, atď. na svojvoľné zadržiavanie ľudí bez formálneho obvinenia či odsúdenia. V súčasnosti je v nich podľa odhadov ľudskoprávnych skupín zadržiavaných okolo 500.000 ľudí. Chceli by sme Vás požiadať, aby ste veľvyslanca ČĽR vyzvali, aby svojej vláde tlmočil žiadosť o ukončenie ilegálneho potláčania minoritných skupín a o upustenie od všetkých foriem ilegálneho zadržiavania,

– špeciálne upozorňujeme na prípad kresťanského právnika Gao Zhishenga (Kao Č‘-šenga), ktorý bol opakovane väznený a mučený od roku 2006. Právnik Gao sa počas svojej kariéry advokáta zastával ľudí, ktorým štát zobral pôdu, kresťanov, členov podzemnej cirkvi a v posledných rokoch svojej praxe aj nasledovníkov Falun Gongu. V auguste 2014 ho z väzenia prepustili, ale je držaný pod prísnym policajným dozorom vo svojom rodnom meste v provincii Shaanxi. Chceli by sme Vás požiadať, aby ste veľvyslanca ČĽR vyzvali, aby svojej vláde tlmočil žiadosť o prepustenie Gao-a na slobodu a aby mu opäť bolo umožnené vykonávať advokátsku prax.

S úctou

Ondrej Dostál, predseda OKS                                             

Peter Osuský,  SaS

poslanci NR SR, členovia Poslaneckého klubu SaS

V Bratislave dňa 20. apríla 2016.

Comments

Komentáre