Bratislava, 11. januára 2019 – Zrušenie zákazu vstupu psov do gastronomických zariadení, ktorý bol vyhodnotený ako najväčší Byrokratický nezmysel roka 2018, žiada poslanecký návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý bol dnes doručený do parlamentu.

„Navrhujeme odstrániť zákaz vstupu psov do zariadení spoločného stravovania. Rozhodnutie o tom, či do prevádzky budú môcť vstúpiť aj zákazníci so psami, by malo byť  ponechané na prevádzkovateľovi. A rozhodnutie o tom, či do takejto prevádzky pôjde, je zasa vecou zákazníka. Každý bude mať možnosť sa slobodne rozhodnúť,“ vysvetľuje filozofiu návrhu novely predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR z klubu SaS Ondrej Dostál. Návrh predkladá spolu s kolegami z poslaneckého klubu SaS Renátou KaščákovouPetrom Osuským, parlament sa ním bude zaoberať na schôdzi, ktorá začne 29. januára 2019.

„Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia dnes zakazuje, aby do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev a ďalších zariadení spoločného stravovania mohli byť vodené alebo vpúšťané zvieratá. Povinnosť zabezpečiť to majú prevádzkovatelia týchto zariadení. Za porušenie tejto povinnosti je možné podnikateľovi uložiť pokutu vo výške od 150 eur do 20 000 eur,“ upozorňuje O. Dostál. Zákon pripúšťa jedinú výnimku z uvedeného zákazu. Tá sa týka osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.

„Takýto zákaz je neodôvodnený a zbytočne obmedzujúci ako podnikateľov, tak aj zákazníkov. Ľudia, ktorí majú so sebou psa, prichádzajú o možnosť sa najesť v reštaurácii alebo si sadnúť na terasu ku káve alebo pivu. A podnikatelia prichádzajú o zákazníkov. Alebo riskujú pokutu od hygieny. Zrušenie takéhoto zákazu je v záujme prevádzkovateľov aj návštevníkov gastrozariadení,“ tvrdí predseda OKS Dostál.

V ankete Byrokratický nezmysel roka, ktorú každoročne organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, sa zákaz vstupu zvierat do kaviarní umiestnil na prvom mieste byrokratických nezmyslov za rok 2018. Organizátori ankety upozornili, že Slovensko zakazuje niečo, čo je v zahraničí bežne povolené. O tom, že zákaz vstupu zvierat do stravovacích zariadení, nie je nevyhnutný pre zachovanie hygienických podmienok, svedčí podľa Dostála aj existujúca výnimka pre psy sprevádzajúce osoby so zdravotným postihnutím. „Ak by pes v reštaurácii automaticky ohrozoval hygienu, nemohla by byť povolená ani takáto výnimka,“ argumentuje Dostál.

Poslanci Dostál, KaščákováOsuský svojím návrhom nežiadajú zákaz vstupu zvierat do stravovacích zariadení úplne zrušiť. Poslanci navrhujú, aby samotní prevádzkovatelia mohli rozhodovať o tom, či umožnia vstup psov do svojich prevádzok. V prípade, že to umožnia, mali by mať povinnosť o tom informovať na viditeľnom mieste pred vstupom do priestorov prevádzky alebo v nich. To má zabezpečiť, aby zákazníci mali pri rozhodovaní o tom, či využiť služby konkrétnej prevádzky, k dispozícii aj informáciu o tom, či ide o zariadenie umožňujúce vstup psov.

Comments

Komentáre