Poslanci strán vládnej koalície dnes odmietli opozičný pozmeňujúci návrh, aby sa do zákona doplnilo ustanovenie, ktorým by sa zabezpečilo podstatné rozšírenie zverejňovania informácií z informačných monitorovacích systémov týkajúcich sa využívania prostriedkov z fondov EÚ. Pozmeňujúci návrh som predložil spolu s poslancom NR SR Martinom Poliačikom (SaS).

Podľa dôvodovej správy k vládnemu návrhu novely kompetenčného zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, mal návrh zákona predstavovať „reálny nástroj na plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v súlade s ktorým majú byť posilnené princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využívaní fondov EÚ.“

Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ však nie je dostatočná. A ani vládny návrh zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie. Verejná správa disponuje dostatkom informácií, ktoré sú zhromaždené a v prehľadnej forme usporiadané v rámci informačných systémov. Zväčša ide o informácie, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nie sú však aktívne zverejňované.

V záujme zvýšenia transparentnosti pri využívaní fondov EÚ, zlepšenia podmienok pre kontrolu zo strany verejnosti, zužovania priestoru pre korupciu a zjednodušenia prístupu verejnosti k informáciám sme preto navrhli, aby informácie z informačných systémov týkajúcich sa čerpania fondov EÚ boli zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, čiže prostredníctvom internetu. Z tohto dôvodu by bolo potrebné rozčleniť informačné systémy na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť by tvorili osobné údaje fyzických osôb s výnimkou mena, priezviska a titulu. Všetky ostatné informácie by tvorili verejnú časť a boli by zverejňované na internete. Podobným spôsobom sa na verejnú a neverejnú časť člení napr. živnostenský register.

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení uviedla, že bude „dôsledne uplatňovať princípy otvoreného  vládnutia v záujme vytvárania priestoru pre participáciu občanov na tvorbe verejnej politiky a zvyšovania transparentnosti procesov rozhodovania verejnej správy, čím sa zvyšuje priestor pre verejnú kontrolu a  zužuje priestor pre korupciu.“

Poslanci strán vládnej koalície tak dnešným odmietnutím opozičného návrhu, ktorým sa mohla do procesu prerozdeľovania eurofondov vniesť väčšia transparentnosť, prepásli jednu z prvých príležitostí na plnenie vládneho programu.

Poslanci strán vládnej koalície dnes namiesto toho po zneužití skráteného legislatívneho konania schválili pre podpredsedu vlády Petra Pellegriniho úrad, medzi deklarovanými úlohami ktorého je aj posilnenie transparentnosti, avšak zároveň reálne plnenie tejto úlohy odmietli. Na rozdiel od Petra Pellegriniho, pre ktorého vláda len tento pondelok navrhla de facto vznik nového ministerstva pre eurofondy, ktoré mu vládna koalícia expresne rýchlo v parlamente za pár dní aj zabezpečila, občania si na viac transparentnosti v eurofondoch budú opäť musieť počkať.

Poslanci strán vládnej koalície taktiež dnes odmietli aj náš druhý pozmeňujúci návrh, aby bolo do zákona zakotvené, že funkcia tretieho štátneho tajomníka, ktorú môžu po novele kompetenčného zákona vytvárať na ministerstvách v súvislosti s predsedníctvom SR v rade EÚ, bola zrušená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení predsedníctva. Tým by sa priamo v texte zákona zaistilo, aby doplnenie tretieho štátneho tajomníka naozaj bolo iba dočasnou záležitosťou súvisiacou s deklarovaným účelom.

Ondrej Dostál

predseda OKS a poslanec Národnej rady SR

V Bratislave dňa 28. apríla 2016.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.