Občianska konzervatívna strana (OKS) prijala so znepokojením včerajšie slová predsedu Európskej komisie (EK) Jean-Claude Junckera o tom, že Európa by sa nemala podriadiť požiadavkám USA na zvýšenie výdavkov európskych členských krajín NATO na obranu.

Americký minister obrany Jim Mattis v stredu varoval svojich spojencov zo Severoatlantickej aliancie, že si musia ctiť svoje záväzky týkajúce sa výdavkov na obranu, ak chcú zabezpečiť, že Spojené štáty dodržia svoje bezpečnostné záruky.

Požiadavka, aby európske členské krajiny dodržiavali svoj záväzok vynaložiť na obranu minimálne 2 % HDP ročne, nie je nová a z prostredia americkej administratívy a novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa iba zaznieva hlasnejšie, ako to bolo v minulosti.

Junckerove vyjadrenia, akými reagoval na náznaky, že by USA mohli stiahnuť bezpečnostné záruky, ak európske členské štáty nebudú na spoločnú obranu prispievať primerane svojej ekonomickej sile, považujeme za nepatričné, naivné až nebezpečné.

Súhlasiť sa s predsedom Európskej komisie dá v tom, že „Európania musia lepšie vzájomne previazať svoje výdavky na obranu a míňať peniaze efektívnejšie“. Toto tvrdenie však platí nielen pokiaľ ide o výdavky na obranu z rozpočtov členských krajín EÚ, ale vo významnej miere sa týka aj hlavných výdavkových kapitol rozpočtu Európskej únie, či už ide o spoločnú poľnohospodársku politiku, eurofondy alebo o vykupovanie dlhopisov zadlžených členských krajín.

Ondrej Dostál
predseda OKS

Ivan Kuhn
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 18. februára 2017.

Súvisiace informácie:

TASR: Juncker: EÚ nesmie podľahnúť požiadavkám USA ohľadom výdavkov na NATO
Reuters: Europe must not bow to U.S. spending demands on NATO: EU’s Juncker
OKS: Plňme si záväzky v NATO v záujme našej obranyschopnosti

Comments

Komentáre