Bratislava, 19. januára 2017 – OKS berie ľudské práva vážne. Preto je potrebné brať vážne aj zistenia ombudsmanky o ich porušovaní. Je smutné, že parlament tak až doteraz nerobil. Je najvyšší časť to zmeniť.

Opoziční poslanci Dostál, Zimenová a Dubačová v decembri navrhli, aby parlament požiadal ministra vnútra, aby zabezpečil odstránenie porušovania základných práv a slobôd orgánmi Policajného zboru, na ktoré vo svojej mimoriadnej správe upozornila verejná ochrankyňa práv. Parlament ich návrh odmietol. Teraz spolu s P. Osuským predkladajú na februárovú schôdzu NR SR návrh novely zákona o Policajnom zbore, ktorým chcú do zákona zakomponovať odporúčania ombudsmanky z jej mimoriadnej správy.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová na jeseň zverejnila mimoriadnu správu o závažnom porušovaní ľudských práv a slobôd zo strany polície. Poslanci vládnej koalície s výnimkou časti poslancov MOST – HÍD a poslanci klubov ĽSNS a Sme rodina ju však v decembri odmietli čo i len vziať na vedomie.

Podľa zistení ombudsmanky sa opakujú prípady, keď policajti na svojich staniciach zadržiavajú ľudí v nezákonnom režime v priestoroch, ktoré na to nie sú uspôsobené. Verejná ochrankyňa práv prieskumom zistila, že v policajných budovách má polícia vytvorené priestory, ktoré využíva na obmedzenie osobnej slobody osôb. Tieto priestory nie sú celami policajného zaistenia a neplatí v nich právny režim, ktorý zákon pre takéto cely predpisuje. Jedná sa zväčša o mrežami oddelenú časť miestnosti alebo chodby, v ktorej sa nachádza spravidla iba stolička alebo lavica, v niektorých sú zabudované oká alebo držadlá slúžiace na pripútanie osoby. Takýto postup je konaním mimo zákonného rámca, prekročením kompetencií polície, a teda neprípustnou svojvôľu.

Poslanci Ondrej Dostál (OKS), Zuzana Zimenová (nezávislá), Viera Dubačová (poslanecký klub OĽaNO-NOVA) a Peter Osuský (SaS) si vo svojej novele osvojili odporúčania Jany Dubovcovej. „Do zákona o Policajnom zbore navrhujeme doplniť ustanovenia, ktoré verejná ochrankyňa práv odporúčala vo svojej mimoriadnej správe a ktoré majú za cieľ zabezpečiť, aby práva osôb, ktorých osobná sloboda bola dočasne obmedzená, boli rešpektované a chránené a aby Policajný zbor postupoval výlučne spôsobom, ktorý je upravený v zákone, nie mimo jeho rámec,“ vysvetľuje autor textu novely O. Dostál.

Poslanci navrhujú do zákona doplniť ustanovenia, podľa ktorých bude možné na policajných staniciach umiestniť zadržané a zaistené osoby aj do iných uzavretých priestorov, avšak iba vo výnimočných prípadoch, ak sa na policajnej stanici nenachádza cela policajného zaistenia alebo ak je jej kapacita už naplnená. Aj takéto priestory však budú musieť mať primerané vybavenie, priame osvetlenie, zariadenie na privolanie policajta a zabezpečený prístup k pitnej vode a základným hygienickým potrebám. O umiestnení osoby v takomto priestore bude musieť polícia viesť rovnakú dokumentáciu ako o jej umiestnení v cele.

Štvorica opozičných poslancov ďalej navrhuje zabezpečiť prostredníctvom kamier vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov zo všetkých úkonov polície voči zaistenej, zadržanej a predvedenej osobe na útvare Policajného zboru a ich uchovávanie. Toto opatrenie tiež v minulosti odporúčala ombudsmanka. Podľa predkladateľov novely to posilní dodržiavanie zákonnosti v priestoroch Policajného zboru a umožní dodržiavanie zákonnosti účinnejšie kontrolovať. Bude chrániť dotknuté osoby pred nezákonným konaním zo strany príslušníkov Policajného zboru a zároveň bude chrániť príslušníkov Policajného zboru pred krivými a nepravdivými obvineniami z nezákonného konania zo strany osôb, ktorých osobná sloboda bola dočasne obmedzená.

„OKS berie ľudské práva vážne. Preto je potrebné brať vážne aj zistenia ombudsmanky o ich porušovaní. Je smutné, že parlament tak až doteraz nerobil. Je najvyšší časť to zmeniť. Preto je potrebné novelizovať zákon o Policajnom zbore,“ uviedol predseda OKS O. Dostál.

 

Súvisiace informácie:

ČPT 293: Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd postupom policajných orgánov Návrh na jej prerokovanie na najbližšej schôdzi národnej rady

ČPT 410: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Zuzany ZIMENOVEJ, Viery DUBAČOVEJ a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

Kaliňák reagoval na Dubovcovej slová o porušovaní práv

Comments

Komentáre