Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, ktorý neobsahuje žiadne číselné údaje.

Z Kažimírovho návrhu štátneho rozpočtu sa nemožno dozvedieť, aké sú plánované príjmy a výdavky štátneho rozpočtu, aká je ich bilancia, či štruktúra. Bez číselných údajov je pritom návrh štátneho rozpočtu bezcenný a nič nehovoriaci. Jeho zaradenie do pripomienkového konania v takejto podobe je úplne nezmyselné.

Nejde pritom o omyl predkladateľa, či technickú chybu portálu slov-lex.sk. V predkladacej správe k návrhu zákona sa uvádza: „Vzhľadom na skutočnosť, že rokovania o rozpočte verejnej správy na roky 2017 až 2019 nie sú ukončené, návrh zákona neobsahuje číselné údaje a prílohy k zákonu.“.

Podľa § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je ministerstvo financií povinné predložiť vláde návrh rozpočtu verejnej správy najneskôr do 15. augusta. Neskorší termín je možný „v rozpočtovom roku, v ktorom je obdobie od schválenia programového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde do 15. augusta bežného roka kratšie ako 60 dní“. V takom prípade môže vláda určiť neskorší termín. Hoci sa tento rok konali parlamentné voľby, programové vyhlásenie vlády bolo schválené a parlament vláde vyslovil dôveru 26. apríla 2016. Keďže odvtedy uplynulo viac ako 60 dní, nemožno uplatniť zákonom stanovenú výnimku. Navyše tretia Ficova vláda je vládou kontinuity, v ktorej má dominantné postavenie SMER-SD a ministrom financií je rovnako ako v predchádzajúcej vláde Peter Kažimír. Neexistujú teda žiadne akceptovateľné dôvody, pre ktoré by bolo možné predloženie návrhu štátneho rozpočtu odďaľovať.

Ministerstvo financií napriek tomu s prípravou rozpočtu mešká a jeho postup odporuje duchu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy i zákona o tvorbe právnych predpisov. Na rokovanie vlády sa totiž návrhy zákonov majú predkladať až po riadnom prerokovaní návrhu v pripomienkovom konaní. Predložiť do pripomienkového konania návrh rozpočtu bez čísel je úplný nezmysel, obchádzanie zákona a popretie zmyslu pripomienkového konania. Pripomienkujúce inštitúcie, ani verejnosť sa nemajú reálne k čomu vyjadriť.

Ministerstvo financií dalo návrh rozpočtu do pripomienkového konania 12. júla 2016 a pripomienky možno zasielať do 1. augusta 2016. Občianska konzervatívna strana vyzýva ministra financií Petra Kažimíra, aby vysvetlil nekorektný postup svojho rezortu pri predložení návrhu štátneho rozpočtu do pripomienkového konania a aby zverejnil a do pripomienkového konania predložil úplný návrh štátneho rozpočtu na rok 2017 obsahujúci všetky náležitosti a údaje.

Zajtra je posledný termín na zverejnenie návrhu štátneho rozpočtu, pri ktorom je možné dodržať Legislatívnymi pravidlami vlády stanovenú lehotu 15 pracovných dní na zasielanie pripomienok a zároveň predložiť návrhu rozpočtu vláde do 15. augusta.

Ondrej Dostál

predseda OKS, poslanec NR SR

V Bratislave dňa 21. júla 2016.

 

Súvisiace informácie:

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 v pripomienkovom konaní

Ondrej Dostál: Kažimírov prvý vyrovnaný rozpočet | blog Denník N | 20. 7. 2016

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.