OKS k udalostiam vo Venezuele

Občianska konzervatívna strana vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby uznala Juana Guaidóa ako dočasného prezidenta Venezuelskej republiky.

Dlhé desaťročia bola Venezuela relatívne prosperujúcou krajinou. Po totalitnej vláde prezidenta Huga Cháveza a Nicolása Madura sa v súčasnosti nachádza na pokraji ekonomického a politického kolapsu a čelí humanitárnej katastrofe. Za ich vlád emigrovalo z krajiny viac než tri milióny osôb, čo je v Latinskej Amerike absolútne bezprecedentné číslo, ktoré prevyšuje aj počet migrujúcich z Mexika do USA. Nicolás Maduro sa moci ujal sporným spôsobom ešte v roku 2013. V máji 2018 uzurpáciu moci zopakoval v nelegitímnych prezidentských voľbách, ktoré opozícia bojkotovala a ktoré väčšina krajín demokratického sveta neuznáva. Národné zhromaždenie Venezuely, ktoré sa Maduro v roku 2017 pokúsil zrušiť a svojvoľne nahradiť vlastným ústavodarným zborom, vyhlásilo 23.1.2019 podľa ústavy za dočasného prezidenta úradujúceho predsedu parlamentu Juana Guaidóa. Guaidó bol následne uznaný za prezidenta Venezuely vládami USA, Kanady a väčšiny latinskoamerických štátov, a následne i parlamentom Európskej únie a väčšiny jej členských štátov, okrem iných Španielska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky.

Nicolása Madura, ktorý sa pri moci drží len s pomocou armády, naďalej ako prezidenta uznávajú najmä vlády krajín s totalitnými režimami, ako je Kuba, Čína či Irán, alebo vlády krajín, ktoré do totality smerujú, ako je Ruská federácia či Turecko. Slovenská vláda k dnešnému dňu neuznala dočasného prezidenta Venezuely Juana Guaidóa, čím sa radí k takýmto krajinám. Tento postoj vlády je v príkrom rozpore s hodnotami na ktorých je postavené demokratické zriadenie Slovenskej republiky.

OKS preto vyzýva vládu, aby nekonala v zhode s nedemokratickými krajinami, a pripojila sa k väčšine našich spojencov tým, že bezodkladne uzná vládu Juana Guaidóa. Súčasne žiadame vládu, aby ponúkla materiálnu pomoc obyvateľom Venezuely, ktorí čelia nebývalej biede a kolabujúcej zdravotnej starostlivosti. Prestaňme byť čiernym pasažierom Západu a prihlásme sa k jeho hodnotám najmä skutkami.

Martin Mlýnek, podpredseda OKS

Ivan Kuhn, podpredseda OKS

Svetozár Gavora, člen predsedníctva OKS

Juraj Bakoš, člen predsedníctva OKS

Dňa 11. februára 2019.

Comments

Komentáre