OKS považuje vstup do NATO za jeden z najdôležitejších medzníkov v demokratickej histórii Slovenska.

Dnes si pripomíname 15. výročie vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie. Keď Slovensko dostalo v novembri 2002 na Pražskom Summite NATO pozvánku začať rozhovory o vstupe do aliancie, ktoré vyvrcholili prijatím SR do NATO 29. marca 2004, Občianska konzervatívna strana vydala vyhlásenie, v ktorom sa okrem iného uvádzalo:

Pre OKS znamená pozvanie Slovenskej republiky na vstupné rokovania o vstupe do NATO naplnenie najdôležitejšieho bodu zahraničnopolitického programu. Bez falošnej nadsádzky môžeme vyhlásiť, že sa všetkým členom OKS plní dlhoročný sen o najlepšom politickom osude Slovenska a o jeho bezpečnosti. Mnohí z nás hlásali potrebu vstupu do NATO ešte počas existencie Československa a potom hneď od počiatku existencie samostatného Slovenska. NATO nie je pre nás len akýmsi výhodným bezpečnostným dáždnikom, ale predstavuje civilizačnú hodnotu, ku ktorej sme sa vždy hlásili. Slovensko sa vracia týmto aktom tam, kde stálo predtým, než ho nekultúrne a často kriminálne správanie sa vlády Vladimíra Mečiara vyradilo spomedzi dôveryhodných partnerov Aliancie.

OKS chce však pri tejto príležitosti upozorniť, že táto pozvánka nie je iba dôvodom na oslavu. Táto pozvánka je predovšetkým dôvodom na prevzatie zodpovednosti a na vnútorné dozretie Slovenska. Slovenská republika sa môže stať skutočne plnohodnotným a rovnoprávnym členom NATO len ak nebude čistým konzumentom bezpečnosti v tieni mocných, ale jej aktívnym tvorcom a bude pripravená zobrať na seba aj ťažké záväzky, ktoré vyplývajú z potreby brániť aj iných, nie len seba.“

Po pätnástich rokoch členstva SR v NATO môžeme konštatovať, že postoj OKS sa v tejto otázke nezmenil. NATO stále považujeme za najdôležitejšiu organizáciu, ktorej je Slovenská republika členom. NATO pre nás stále predstavuje nielen nenahraditeľný bezpečnostný dáždnik, ale aj civilizačnú hodnotu demokracie, slobody a občianskych práv. A rovnako ako pred pätnástimi rokmi si myslíme, že SR nesmie byť iba čistým konzumentom bezpečnosti v tieni mocných, ale aj aktívnym tvorcom, pripravená brániť nielen seba ale aj ostatných členov aliancie. A to najmä v čase, keď aj niektoré strany súčasnej vládnej koalície spochybňujú naše záväzky v rámci NATO. OKS sa k týmto záväzkom a civilizačným hodnotám NATO hrdo hlási.

Ondrej Dostál, predseda OKS

Ivan Kuhn, podpredseda OKS

V Bratislave a Rožňave dňa 29. marca 2019.

Comments

Komentáre