Tretia Ficova vláda o sebe vyhlasuje, že chce byť vládou kontinuity. Z jej programového vyhlásenia bohužiaľ vyplýva, že je to tak.

„Ficova vláda chce výrazne rozširovať pôsobenie štátu v ekonomike. Chce viac regulovať, viac prerozdeľovať, viac selektívne podporovať vybrané podnikateľské subjekty, či odvetvia, viac prognózovať a plánovať, viac organizovať a koordinovať hospodárstvo, dokonca aj viac priamo podnikať prostredníctvom štátom vlastnených podnikov,“ tak hodnotila Občianska konzervatívna strana v roku 2012 programové vyhlásenie druhej Ficovej vlády. Na týchto slovách niet čo meniť, lebo tretia Ficova vláda bude v tomto naozaj vládou kontinuity s druhou Ficovou vládou.

Miesto vytvárania priestoru pre slobodné konanie, súkromné podnikanie a iniciatívu ľudí a spoločenstiev nás opäť čaká spoliehanie sa na to, že štát niečo zariadi, podporí, zorganizuje a podobne. A i tentoraz to zaplatia daňovníci.

Ani tretia Ficova vláda nebude dobrým gazdom. Nemá ambíciu hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Vláda nemá totiž v pláne šetriť. Nemá v pláne znižovať verejné výdavky. Práve naopak, stanovuje si ciele, na ktorých realizáciu bude musieť verejné výdavky zvyšovať.

Ani tretia Ficova vláda neplánuje zoštíhliť štát. Nemá ambíciu predložiť výdavkovú diétu pre prebujnelú štruktúru verejných inštitúcií. Nemá v pláne redukovať ich a aspoň niektoré z nich rušiť, zlučovať, zmenšiť či privatizovať. Naopak plánuje vytvárať nové inštitúcie, podniky a fondy. Štát nepotrebuje ďalšie posilnenie, je silný dosť, len svoje právomoci nevyužíva v prospech občanov.

Ani tretia Ficova vláda nemieni významne znížiť daňovo-odvodové bremeno pre ľudí. Kozmetické zníženie sadzby dane z príjmov pre firmy z 22 na 21 percent nebude dostatočným impulzom pre tvorbu pracovných miest. Vláda si kladie za cieľ podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100 000 pracovných miest. Nie je to však vláda, kto pracovné miesta vytvára. Pracovné miesta vytvára súkromný sektor.

Ani tretia Ficova vláda neuľahčí podnikateľom život. Miesto odbúravania regulácií vláda sľubuje pripraviť nový zákon o malom a strednom podnikaní. Miesto toho, aby štát nechal podnikateľov na pokoji, chce im pomôcť tým, že bude spracovávať opatrenia, podporovať rozvoj centier, identifikovať zlyhania trhu a podobne.

Ani tretia Ficova vláda nemení svoj postoj k samosprávam a pokračuje v politike negácie decentralizácie, ktorou sa riadili predošlé vlády predsedu Smeru. Naše samosprávy ostávajú rozdrobené a finančne slabé, hoci sú najbližšie k občanovi a riešeniu jeho problémov. Ťažko nájdeme v demokratickom svete krajinu, ktorá by bola schopná žiť ekonomicky úspešný príbeh bez toho, aby bola skutočne decentralizovaná.

Ani tretia Ficova vláda nesplní v oblasti vzdelávania očakávania významnej časti učiteľov, odborníkov a rodičov. Nemá ambíciu zmeniť vzdelávací systém tak, aby v centre jeho pozornosti boli deti. Nenapraví Mikolajovu deformu narýchlo a bez potrebnej prípravy spustenú počas prvej Ficovej vlády.

Ani tretia Ficova vláda neponúka komplexnú reformu v oblasti spravodlivosti. Tá si totiž vyžaduje nielen zmeny v súdnictve, ale i v prokuratúre. Inak budú korupčné kauzy naďalej zametané pod koberec.

Ani tretia Ficova vláda nechce zmeniť zákon o štátnom občianstve, ktorý bol prijatý ešte za prvej Ficovej vlády a spôsobil, že stovky našich občanov prišli o slovenské občianstvo proti svojej vôli. Aj týmto ľuďom Slovensko naďalej ukazuje chrbát.

Ani tretia Ficova vláda jej personálnym obsadením ba ani vyhlásením nevzbudzuje dôveru v to, že sa počas jej trvania dočkáme potrebných reforiem a zmien Slovenska k lepšiemu. Preto si našu dôveru nezaslúži a ani ju nezískala.

Ondrej Dostál

predseda OKS a poslanec Národnej rady SR

V Bratislave dňa 27. apríla 2016.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.