Efektívnejšia kontrola čerpania fondov EÚ je cieľom Hromadnej pripomienky za transparentnejšie eurofondy, ktorú môžu občania podporiť na portáli change|net.sk najneskôr počas utorka 11. októbra 2016.

Pellegriniho Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Keď sa v apríli 2016 narýchlo v skrátenom konaní schvaľoval v parlamente nový úrad pre podpredsedu vlády, Peter Pellegrini (SMER-SD) odmietol opozičný pozmeňovák Ondreja Dostála (OKS) a Martina Poliačika (SaS) za transparetnejšie eurofondy a sľuboval, že sa k danému návrhu vráti v rámci ďalšej novelizácie zákona o eurofondoch. Novelu predložil, no na svoj sľub zabudol.

Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ nie je dostatočná. A ani návrh novely zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie. Verejná správa pritom disponuje dostatkom informácií, ktoré sú zhromaždené a v prehľadnej forme usporiadané v rámci informačných systémov. Zväčša ide o informácie, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nie sú však aktívne zverejňované. Jeden z dvoch bodov hromadnej pripomienky navrhuje, aby sa to zmenilo a aby tieto informácie boli aktívne zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, čiže prostredníctvom internetu.

Ďalší bod hromadnej pripomienky sa týka zloženia monitorovacích výborov, ktoré sú zriadené pre dohľad nad fungovaním jednotlivých operačných programov. V súčasnosti väčšinu členov vo väčšine monitorovacích výborov tvoria zástupcovia štátnej správy – ministerstiev, resp. zástupcovia organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Na prácu riadiacich orgánov, ktoré majú na starosti manažovanie fondov EÚ, tak dohliadajú najmä samotní štátni úradníci a zástupcovia z iných sektorov sú často iba v pozícii štatistov bez reálneho vplyvu na fungovanie monitorovacích výborov. Takého monitorovacie výbory sú iba Potemkinovskou dedinou vytvárajúcou zdanie dohľadu nad tým ako prebieha proces rozhodovania o rozdeľovaní finančných prostriedkov EÚ a implementácie projektov. Hromadná pripomienka preto navrhuje, aby zástupcovia štátu boli v monitorovacích výboroch v menšine a väčšinu získali zástupcovia verejnosti.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v utorok 11. októbra 2016 na portáli change|net.sk. Medzi jej 15 iniciátormi sú zástupcovia siedmich mimovládnych organizácií a štyria poslanci NR SR. Podpisy občanov pod hromadnou pripomienkou pribúdajú od piatka 7. októbra 2016, aktuálne je ich vyše troch stoviek. V prípade, že sa pod hromadnú pripomienku podpíše spolu aspoň päť stoviek občanov, a Pellegriniho úrad napriek tomu nevyhovie hromadnej pripomienke, malo by sa uskutočniť rozporové konanie.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, Občianska konzervatívna strana

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

 

Hromadná pripomienka: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=884685

Návrh zákona: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/890

Zoznam iniciátorov hromadnej pripomienky:

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Ondrej Dostál, poslanec NR SR, Občianska konzervatívna strana

Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Pavel Sibyla, Nadácia Zastavme korupciu

Veronika Remišová, poslankyňa NR SR, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)

Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play

Martin Poliačik, poslanec NR SR, Sloboda a Solidarita

Miroslav Beblavý, poslanec NR SR

Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska

Zuzana Zimenová, Nové školstvo

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Pavel Nechala, advokát, spolupracovník Transparency International Slovensko

Peter Kunder, Aliancia Fair-play

Comments

Komentáre