Dnes bola na portáli changenet.sk zverejnená hromadná pripomienka k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Novelu pripravilo ministerstvo spravodlivosti a do štvrtka k nej prebieha medzirezortné pripomienkového konanie.

Návrh novely podľa iniciátorov hromadnej pripomienky obsahuje viaceré pozitívne zmeny, ktoré zlepšia uplatňovanie práva na informácie a môžu pomôcť vyriešiť problémy, ktoré sa v súvislosti s uplatňovaním infozákona objavujú. Návrh novely však obsahuje aj niektoré zmeny, ktoré sú síce pozitívne, ale nedostatočné a sú nevyužitou šancou na zásadné zlepšenie obsahu zákona. Niektoré z ministerstvom navrhovaných zmien sú dokonca krokom späť a zhoršia podmienky pre uplatňovanie práva na informácie, alebo prinajmenšom hrozí, že umožnia taký výklad zákona, ktorý ho zhorší.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám považujú iniciátori hromadnej pirpomienky za jeden z najdôležitejších zákonov upravujúcich výkon občianskych práv a kontrolu orgánov štátu a samosprávy zo strany občanov. Preto navrhujú v novele zmeny, ktoré posilnia právo občanov na informácie a zlepšia podmienky pre jeho uplatňovanie.

Medzi 72 iniciátormi a úvodnými signatármi hromadnej pripomienky je viac ako 30 poslancov obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev, dvaja starostovia, jedna hlavná kontrolórka obce, dvaja poslanci NR SR, 11 novinárov, redaktorov a editorov webových portálov, zástupcovia 12 mimovládnych organizácií a viacerých občianskych iniciatív, predsedovia dvoch mládežníckych organizácií, členovia piatich politických strán a občianski aktivisti z celého Slovenska. Medzi iniciátormi je aj spolunavrhovateľ zákona o slobodnom prístupe k informáciám Peter Zajac.

V hromadnej pripomienke sa navrhuje najmä:

 

 • zverejňovanie všetkých materiálov určených na rokovanie obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev a ich komisií a rád, nielen návrhov všeobecne záväzných nariadení a uznesení zastupiteľstiev,
 • zachovanie povinnosti obcí a miest zverejňovať informácie o všetkých objednávkach a faktúrach,
 • zavedenie povinnosti všetkých obcí, ktoré majú web,
 • zverejňovať informácie na webe,
 • zverejňovanie informácií o opatreniach samosprávy k výsledkom kontrol a protestov prokurátora, nielen samotných informácií o kontrolách a protestoch prokurátora, povinné zverejňovanie informácií, ktoré boli sprístupnené na základe žiadosti,
 • zverejňovanie informácií na weboch natrvalo (predĺženie lehoty na minimálne 30 rokov) a aj vo forme otvorených údajov, zverejňovanie údajov o objednávkach a faktúrach v Centrálnom registri zmlúv,
 • zúženie rozsahu výnimiek z povinnosti sprístupniť informácie (zvukové záznamy z rokovaní orgánov, informácie od iných osôb, ochrana práva duševného vlastníctva),
 • neutajovanie mien a priezvisk verejných činiteľov a zamestnancov orgánov verejnej moci,
 • sprístupňovanie informácií o ukončených konaniach pred Európskou komisiou a Súdnym dvorom EÚ,
 • zachovanie povinnosti všetkých povinných osôb prijímať žiadosti o informácie elektronickou poštou,
 • vylúčenie svojvôle povinných osôb pri rozhodovaní o možnom spôsobe podávania žiadostí o informácie a poskytovania informácií,
 • zachovanie povinnosti potvrdzovať podanie žiadosti o informáciu, sprístupňovanie informácií v elektronickej forme vo formátoch umožňujúcich vyhľadávanie a kopírovanie
 • nespoplatňovanie informácií poskytnutých vo forme skenov.Hromadná pripomienka, vrátane jej odôvodnenia,je zverejnená na portáli change|net.sk, kde je ju možné podporiť najneskôr počas štvrtka 12. marca 2015.

  Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)
  Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
  Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)

  V Bratislave dňa 9. marca 2015.

  Súvisiace informácie:

  change|net.sk: Hromadná pripomienka k novele infozákona

  Návrh zákona

  Zoznam iniciátorov a úvodných signatárov hromadnej pripomienky:

  Vladimír Špánik, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)
  Ondrej Dostál, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
  Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú  samosprávu, samosprava.institute.sk
  Peter Zajac, spolunavrhovateľ zákona o slobodnom prístupe k informáciám
  Ľudmila Priehodová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica
  Gábor Grendel, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava, podpredseda NOVA
  Viera Dubáčová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica
  Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves,
  Erika Lakatošová, starostka obce Ruská
  Ladislav Rovinský, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013
  Norbert Brázda, občiansky portál changenet.sk,
  Ivan Rončák, poslanec mestského zastupiteľstva, Ružomberok
  Slavomíra Salajová, právnička, Mediálny inštitút
  Juraj Bakoš, poslanec mestského zastupiteľstva, Trenčín, OKS,
  Peter Osuský, poslanec NR SR, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, SaS
  Jozef Mečiar, Šala, NOVA, autor portálu nova-samosprava.sk
  Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA,
  Matej Vagač, poslanec miestneho zastupiteľstva a občiansky aktivista, Bratislava – Staré Mesto,
  Vladimír Dolinay, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka, NOVA
  Juraj Petrovič, manažér, podpredseda OKS
  Michal Drotovan, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Rača
  Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk
  Martina Barancová Paulíková, koordinátorka Združenia Slatinka
  Belo Hefler, šéfeditor portálu infoRoznava.sk
  Martin Alušic, advokát a miestny aktivista, Ružomberok
  Soňa Párnická, poslankyňa miestneho zastupiteľstva a občianska aktivistka, Bratislava – Staré Mesto,
  Ivan Kuhn, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, analytik KI
  Adam Valček, novinár
  Richard Drutarovský, občiansky aktivista a poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov
  Juraj Mesík, environmentalista
  Zdenek Pitliak, poslanec mestského zastupiteľstva, Poltár
  Martin Mlýnek, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Dúbravka, OKS
  Zuzana Demjanová, aktivista, Košice
  Nora Beňaková, Človek v ohrození
  Roland Kyska, novinár, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
  Matúš Bischof, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, OKS
  Peter Spáč, politológ
  Martin Dubéci, analytik
  Ján Levoslav Benčík, bloger – dôchodca
  Oto Žarnay, učiteľ, poslanec mestského zastupiteľstva, Košice
  Vladimír  Dulla, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves, ZOMOS
  Milena Veresová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Šaľa, hlavný kontrolór obce Šoporňa
  Jozef Maceka, poslanec obecného zastupiteľstva, Drahovce, člen Správnej rady ZOMOS
  Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka
  Zoltán Zsidó, člen Správne rady ZOMOS, Tekovské Lužany
  Nataša Holinová, redaktorka
  Jozef Kozár, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol
  Martin Tokár, predseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM)
  Miroslav Kaduc, poslanec NR SR
  Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava
  Lucia Vidanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Malacky
  Dušan Chrastina, člen Správnej rady ZOMOS
  Michal Novota, občiansky aktivista
  Zuzana Mistríková, Mediálny inštitút
  Michal Filek, poslanec mestského zastupiteľstva, Bytča
  Miroslav Porochnavý, starosta obce Kochanovce
  Martin Ondera, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013
  Mario Hudák, novinár a občiansky aktivista, Bardejov
  Milan Vetrák, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava
  Anna Zemanová, poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, SaS
  Martin Vlačiky, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Nové Mesto, občiansky aktivista
  Juraj Lukáč, Lesoochranárske združenie VLK
  Jakub Kratochvíl, novinar
  Katarína Šimončičová, ochranárka, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava – otvorene
  Peter Gonda, riaditeľ KI
  Vojto Bočák, podnikateľ, aktivista
  Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO)
  Jakub Nedoba, poslanec mestského zastupiteľstva, Senica, predseda Mladých liberálov
  Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu
  Radovan Kazda, vydavateľ a novinár, online denníky Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk
  Peter Buzáš, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves
  Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

 

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.