Vláda odôvodňuje potrebu schváliť v skrátenom legislatívnom konaní ponechanie populistického „zmrazenia“ platov ústavných činiteľov hroziacimi hospodárskymi škodami vo výške 3,5 milióna eur. Zároveň však na tom istom rokovaní rozhodla o tom, že viac než 5 miliónov eur z verejných financií poskytne na podporu nákupu elektromobilov.

Ficova vláda bez akéhokoľvek pripomienkového konania bleskovo zo dňa na deň schválila návrh zákona s cieľom opätovného zmrazenia platov ústavných činiteľov. Pripomienkové konanie sa neuskutočnilo z dôvodu údajne hroziacich hospodárskych škôd. „V podstate to znamená, že vláda používa osvedčenú výhovorku, aby sa vyhla pripomienkovému konaniu k návrhom, pri ktorých predpokladá buď silný odpor verejnosti, alebo orgánov štátnej správy,“ uviedol podpredseda OKS Juraj Petrovič.

Zmrazovanie platov ústavných činiteľov možno malo určitý zmysel v dobe, kedy sa slovenská ekonomika ocitla kvôli finančnej kríze v problémoch. „Trvalé nezvyšovanie platov ústavných činiteľov je obyčajným populistickým gestom papalášov, pre ktorých je ich plat tak či tak len nevýznamnou zložkou ich skutočných príjmov,“  mieni Petrovič.

Návrh zákona sa predkladá v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu hroziacich značných hospodárskych škôd. Za tie vláda považuje 3,5 milióna eur, ktoré by z verejných financií smerovali budúci rok na rast platov niektorých ústavných činiteľov a štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii v prípade „rozmrazenia“.

Za účelom postupného znižovania deficitu verejnej správy a dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu je podľa predsedu vlády „potrebné aj v roku 2017 pokračovať v konsolidačných opatreniach, ktoré napomôžu k zabezpečeniu stanoveného cieľa. V rámci konsolidácie verejných financií sa aj v roku 2017 navrhuje neuplatniť u niektorých ústavných činiteľov zvýšenie platu“. Ide však o falošnú argumentáciu, keďže vláda zároveň na tom istom rokovaní schválila dotačný program na nákup elektromobilov v celkovom objeme viac než 5 miliónov eur.

Namiesto toho, aby vláda podporila rozvoj alternatívnych spôsobov pohonu znížením neprimerane vysokých prenosových a distribučných poplatkov, ktoré majú priamy dopad na ceny elektrickej energie pre všetkých spotrebiteľov na Slovensku, snaží sa zalepiť oči verejnosti piatimi miliónmi eur na dotácie pre jeden špecifický druh spotrebiča elektrickej energie. Ide o ďalšie pokrytecké opatrenie, ktoré namiesto toho, aby systémovo riešilo problémy občanov a podnikov na Slovensku, rozhadzuje prostriedky z ich daní na projekty, ktoré aj kvôli vysokým cenám energie na Slovensku nemajú reálnu šancu na široké uplatnenie.

Juraj Petrovič

podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 14. novembra 2016.

Comments

Komentáre