Pri svojej činnosti v Združení občanov miest a obcí Slovenska(ZOMOS) pomáham občanom riešiť problémy v obecnej samospráve. Aj rozhodnutia NSK sa v konečnom dôsledku dotýkajú ľudí. Aby z úrovne NSK vychádzali rozhodnutia len správne treba byť v centre tvorby krajských uznesení. Pozrite si prosím moje krátke video k tejto téme: Viac sa o Vladimírovi Špánikovi…

Čítať viac