V mene vedenia Občianskej konzervatívnej strany ďakujem všetkým voličom OKS za podporu koalície KDS-OKS vo voľbách do Európskeho parlamentu. Pokladám ju za podporu zásadnému názoru že Európska únia sa bude môcť dynamicky vyvíjať len vtedy keď v nej budeme môcť rozhodovať o svojich veciach sami keď bude slobodnejšia demokratickejšia menej centralizovaná a byrokratická.

Výsledok vo voľbách do Európskeho parlamentu pokladáme za záväzok pokračovať v principiálnej reformnej a antikorupčnej politike orientovanej na slobodné trhové hospodárstvo sociálnu solidaritu vzdelanosť princípy ústavnosti právneho štátu a konzervatívne hodnoty.

Peter Zajac
predseda OKS

V Bratislave dňa 9. júna 2009.

Comments

Komentáre