Vznik a vývoj Európskej únie považujeme za prejav spájania a spolupráce európskych štátov a národov ktoré sú spoločnými dedičmi kultúrneho odkazy Európy. Preto je Slovensko prirodzene členom EÚ.

Sme občanmi Slovenskej republiky a sme Európanmi. Za členstvo Slovenska v EÚ sme v minulosti zvádzali ťažké zápasy. Práve preto nám nie sú osud Európskej únie a postavenie Slovenska v nej ľahostajné. Máme o nich svoju predstavu a cítime právo ju presadzovať.

 

KDS-OKS bude ako nástroj proti nekontrolovateľnému prenosu kompetencií na EÚ presadzovať referendum o každej zmene zmlúv o EÚ.

KDS-OKS podporuje suverenitu Slovenska v EÚ v otázkach ekonomických (priame dane a odvody) sociálnych (pracovné právo) kultúrnoetických (ochrana života a rodiny) v zahraničnopolitických otázkach a v oblasti ľudských práv. O týchto otázkach si máme rozhodovať sami doma.

KDS-OKS pokladá za prvoradého spojenca EÚ v bezpečnostných a ďalších medzinárodných otázkach Spojené štáty americké a podporuje orientáciu na bezpečnostnú politiku v rámci NATO.

KDS-OKS sa hlási k judeokresťanským kultúrnym koreňom Európy a odmieta relativizovanie vlastných hodnôt.

KDS-OKS bude presadzovať dodržiavanie Maastrichtských kritérií v EÚ ktoré niektoré veľké štáty porušujú.

KDS-OKS zvedie zápas o obmedzenie a postupne i zrušenie dotačnej politiky EÚ najmä Spoločnej poľnohospodárskej politiky a eurofondov ktoré plodia korupciu a narúšajú trhovú súťaž.

KDS-OKS bude presadzovať diverzifikáciu energetických zdrojov ako nástroj energetickej bezpečnosti Slovenska.

KDS-OKS bude obmedzovať byrokraciu EÚ a presadzovať zásadné zníženie počtu regulácií a direktív v EÚ.

KDS-OKS sa bude v Európskom parlamente spájať s európskymi politickými stranami s ktorými zdieľa tieto ciele a hodnoty.

Comments

Komentáre