Poslanci Vladimír Palko František Mikloško Pavol Minárik a Rudolf Bauer z KDS podali v NR SR návrh novely ústavy ktorý vypracovali spolu s OKS. Cieľom je zakomponovať do Ústavy SR povinnosť aby o každom ďalšom prenose kompetencií v EÚ rozhodovali občania SR v referende.

„V Európskej únii sa prehlbuje nedostatok demokracie“ tvrdí predseda KDS Vladimír Palko. Deje sa tak i opakovaním referenda o tej istej veci v prípade že občania niektorého štátu odmietnu v referende zámery európskych úradníkov. V súčasnosti sú Íri tlačení k tomu aby zopakovali referendum o Lisabonskej zmluve. Podľa KDS a OKS je kľúčové aby Slovensko mohlo naďalej rozhodovať o daniach a o kultúrno-etických otázkach.

Podpredseda OKS Peter Osuský upozornil že schvaľovanie Lisabonskej zmluvy v SR prešlo bez akejkoľvek diskusie „hoci ide o prenos obrovského množstva kompetencií zo SR na EÚ čím sa výrazne oslabuje právo veta členských štátov.“

Rozsiahly prenos kompetencií na EÚ vyvoláva vážne otázky či nedochádza k zániku štátnosti členských krajín a k vytvoreniu „superštátu“ ktorým je Európska únia a či sa to nedeje bez vedomia občanov členských krajín. Túto otázku riešia ústavné súdy členských krajín. Mnoho ústavných právnikov a mnoho politikov EÚ sa prikláňa k názoru že sa nachádzame práve v prechodnom období od štátnosti členských krajín k štátnosti európskej.

V mnohých krajinách EÚ táto otázka vedie k nedôvere k inštitúciám EÚ a k vzniku hnutí proti nedemokratickej mašinérii EÚ. V Slovenskej republike je zatiaľ takýto proces iba v začiatkoch ale je vhodné reagovať v predstihu. Správnou reakciou je vtiahnutie občanov Slovenskej republiky do schvaľovacieho procesu ďalších zásadných zmien v EÚ najmä do procesu schvaľovania zmien zmlúv o EÚ. V takejto situácii je namieste požiadavka aby o každom ďalšom prenesení kompetencií na EÚ rozhodovali priamo občania v referende. Preto sa navrhuje zmena ústavy SR podľa ktorej sa každý prenos kompetencií zo SR na Európsku úniu musí schváliť ústavným zákonom potvrdeným v referende.

Aktualizácia: Poslanci NR SR hlasovaním dňa 23. apríla 2009 rozhodli že návrh zákona nebude prerokovaný v druhom čítaní a návrh neschválili.

Súvisiace informácie:

NR SR: Detaily návrhu zákona (návrh zákona a dôvodová správa)

Ďalšie informácie:

SME.sk/TASR: Nezávislí poslanci chcú aby o prenose kompetencií v EÚ rozhodovali Slováci

Comments

Komentáre