title=Zavedenie eura prinieslo zvýšené množstvo mincí v obehu. Pre bežných ľudí to malo za následok najmä menej pohodlnú manipuláciu s obsahom ich peňaženiek. Pre obchodníkov okrem manipulácie s drobnými mincami vznikol problém aj v podobe zvýšených nákladov na bankové poplatky za ich vkladanie do bánk. Premiér Robert Fico sa rozhodol riešiť problém typickým socialistickým spôsobom – zákazom bankových poplatkov za prijímanie euromincí čiže reguláciou ktorá prenesie náklady spojené s manipuláciou s euromincami z jedného subjektu na iný. Z obchodníkov na banky. Či lepšie povedané zo zákazníkov obchodov na klientov bánk pretože nakoniec to tak či onak zaplatí konečný spotrebiteľ.

Banky boli pod tlakom ochotné pristúpiť k zníženiu poplatkov ale Fico trval na ich úplnom zrušení. A tak parlament narýchlo schválil novelu zákona o bankách ktorým takéto bankové poplatky na polroka zakázal. Urobil to až tak rýchlo že pritom možno porušil ústavu. Novela zákona o bankách bola totiž zakomponovaná v druhom čítaní do iného obsahovo nesúvisiaceho návrhu zákona konkrétne zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

V Českej republike takýto spôsob novelizácie zákonov prostredníctvom iných zákonov s iným predmetom úpravy a ich doplnenia poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi v druhom čítaní vyhlásil tamojší ústavný súd za protiústavný. Takýto postup totiž narúša princíp právnej istoty ako jeden zo základných princípov právneho štátu.

Spôsob akým bol novelizovaný zákon o bankách je zhodný so spôsobom akým bol v júli 2008 novelizovaný zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (Pelegriniho pozmeňovací návrh). Keďže ide z ústavného hľadiska o totožnú situáciu prezident by mal aj teraz postupovať rovnako ako v júli minulého roku a príslušný zákon vrátiť parlamentu s odporúčaním aby z neho pri opätovnom prerokovaní vypustil článok ktorým sa novelizuje zákon o bankách.

Problém s veľkým množstvom euromincí je navyše možné riešiť aj bez zakazovania bankových poplatkov. Oveľa lepšou cestou by bolo riešiť podstatu problému teda stiahnuť ich z obehu. Úplne postačí drobná úprava platného zákona o cenách konkrétne pravidiel zaokrúhľovania cien pri hotovostných platbách. Úprava zaokrúhľovania sa do zákona dostala v roku 2003 ako príprava na stiahnutie desaťhaliernikov a dvadsaťhaliernikov z obehu. Analogicky možno postupovať aj teraz pri snahe zbaviť sa jednocentov a dvojcentov (návrh OKS k dispozícii tu).

Rozdiel je v tom že centy na rozdiel od halierov Slovensko zrušiť ani zakázať nemôže. O menovú suverenitu sme vstupom do eurozóny prišli. Keď však zákon o cenách stanoví že konečná suma nákupu sa má matematicky zaokrúhľovať nie na najmenšiu platnú mincu ale na 5 centov vytvoria sa tým podmienky pre rýchle faktické stiahnutie drobných mincí z obehu. Jednocentami a dvojcentami bude síce možné naďalej platiť pri cenách zaokrúhlených na 5 centov však obchodníci nebudú vydávať zákazníkom menšie mince ako päťcenty.

Článok bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 23. februára 2009.

Súvisiace informácie:

OKS navrhuje stiahnuť z obehu jednocentové a dvojcentové mince

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.