Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka k novele zákona o štátnom jazyku. Návrh novely pripravilo ministerstvo kultúry.

Signatári hromadnej pripomienky navrhujú aby boli zo zákona o štátnom jazyku vypustené tie ustanovenia ktoré regulujú používanie štátneho a iných jazykov v nasledovných oblastiach: v masmédiách na kultúrnych podujatiach na verejných zhromaždeniach na pamätníkoch a na pamätných tabuliach v nápisoch reklamách a oznamoch určených pre informovanie verejnosti. Používanie jazyka v týchto oblastiach považujeme za vec slobodného rozhodnutia každého používateľa a reguláciu týchto oblastí prostredníctvom zákona o štátnom jazyku za neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry a do slobody prejavu.

Ďalej navrhujeme aby neboli zavedené pokuty ako sankcie za porušovanie zákona o štátnom jazyku. Považujeme za neopodstatnené vynucovať správne používanie štátneho jazyka prostredníctvom finančných pokút.

Navrhujeme aby zo zákona o používaní jazykov menšín nebolo vypustené ustanovenie podľa ktorého používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom ako to navrhuje ministerstvo.

Text hromadnej pripomienky je zverejnený na internetovom denníku change|net.sk a pripomienku môžete podporiť i Vy tu. Pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o štátnom jazyku končí v piatok 5.12.2008.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS
signatár hromadnej pripomienky

V Bratislave dňa 3. decembra 2008.


Súvisiace informácie:

Text hromadnej pripomienky

Návrh novely zákona o štátnom jazyku

Signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda editor mesačníka Konzervatívne listy a editor webstránky www.konzervativizmus.sk
Michal Kaščák hudobník
Kálman Petőcz politický analytik bývalý diplomat
Peter Zajac Občianska konzervatívna strana
Ľuboš Mikuška právnik
Zuzana Humajová Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Radovan Kazda Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ivan Kuhn Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Marcel Zajac Bratislava
Peter Osuský Občianska konzervatívna strana
Silvester Bizoň Občianska konzervatívna strana
Eva Polakovičová Občianska konzervatívna strana
Svetozár Gavora Občianska konzervatívna strana
Pavel Vlček Občianska konzervatívna strana
Jozef Mečiar SDKÚ-DS
Robert Lifka Trenčan
Martin Alušic poslanec mestského zastupiteľstva Ružomberok
Jakub Kratochvíl geograf web editor
Ing. Jaroslav Dunaj manažér kvality a občiansky aktivista Vráble
Gizella Szabómihály Čiližská Radvaň

Ďalšie informácie:

Ondrej Dostál: Zlá novela zlého zákona

Hromadnú pripomienku k novele zákona o štátnom jazyku podporilo 700 občanov

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.