title=Protimaďarské ríbezľovým vínom umocnené reči predsedu SNS Jána Slotu pri odhaľovaní dvojkríža v Pavlovciach začiatkom októbra vraj neboli hanobením maďarského národa. Aspoň to tvrdí prokurátorka Krajskej prokuratúry v Prešove JUDr. Diana Fabianová ktorá sa zaoberala mojím trestným oznámením v tejto veci.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia však používa aj veľmi podivuhodné argumenty: „Z dôslednej analýzy výrokov vyplýva že Ing. Ján Slota slovnou formuláciou „potom prišli tí zbojníci tí vrahovia a tí ktorí stavajú po Slovensku tých hnusných odporných turulov…“ oddelil zbojníkov a vrahov od tých čo stavajú po Slovensku turulov. Nedá sa právne kontrasignovať že tí zbojníci a vrahovia sú „tí čo stavajú tých hnusných odporných turulov tých maďarských papagájov…“. Implicitne sa dá o tom uvažovať lenže podľa právneho poriadku SR za uvažovanie dedukciu nemožno vyvodiť trestnoprávny postih.“ Takejto „dôslednej analýzy“ je schopný naozaj len veľmi pozorný poslucháč ale je jasné že Slota hovoril o dvoch úplne odlišných skupinách ľudí. Jednou boli bližšie neurčení zbojníci a vrahovia a druhou „tí čo stavajú hnusných odporných turulov tých maďarských papagájov“. Tieto dve skupiny nemajú vôbec nič spoločné sú celkom oddelené a v jednej vete ich Slota spomína iba úplnou náhodou.

Navyše vôbec nie je isté že Slota hovoril o Maďaroch: „Obdobne v celom postulovanom texte nie je explicitne uvedený pojem „maďarský národ“ sú iba použité adjektíva ktoré podávatelia môžu p. Slotovi pripisovať môžu vysloviť domnienku vyvodzovať no prisúdenie myšlienky nie je trestnoprávne relevantné.“ Z uvedeného vyplýva že podľa názoru pani prokurátorky sa trestného činu hanobenia národa rasy a presvedčenia možno dopustiť zrejme iba výrokom typu „Hanobím maďarský národ.“ Je predsa úplne evidentné že Slota tými „čo stavajú hnusných odporných turulov tých maďarských papagájov“ nemal na mysli príslušníkov maďarského národa ale národnostne bližšie neurčenú skupinu ľudí ktorí majú podľa názoru predsedu SNS zlý vkus lebo sa im páči taký škaredý vták ako turul. V žiadnom prípade teda nemôže ísť o hanobenie iného národa len o estetický názor Jána Slotu na vtáka ktorý je čírou zhodou okolností považovaný za jeden z maďarských národných symbolov.

V odôvodnení rozhodnutia prokuratúra oprávnene poukazuje na to že hranice prijateľnej kritiky sú širšie vo vzťahu k politikom ako vo vzťahu k súkromným osobám. Nie je však jasné ako uvedené súvisí s posudzovaným prípadom keďže predmetom oznámenia nebola kritika maďarských politikov ale hanobenie národa rasy a presvedčenia. Jedine že by prešovská prokuratúra chcela uvedené tvrdenie vysvetliť absurdným spôsobom podľa ktorého politici nemusia zniesť viac kritiky než súkromné osoby ale môžu si v porovnaní so súkromnými osobami dovoliť viac kritizovať iných prípadne aj neprimerane. Ani takúto absurdnú interpretáciu nemožno vylúčiť vzhľadom na nasledujúcu časť z odôvodnenia prokuratúry: „Je pravdou že hoci jednotlivec ktorý sa zúčastňuje verejnej diskusie o veci všeobecného záujmu nesmie prekročiť určité hranice najmä ako to bolo uvádzané vyššie vo vzťahu k rešpektovaniu práv iných môže si však pomôcť istou dávkou preháňania alebo dokonca provokácie alebo inými slovami použiť trocha neprimerané vyhlásenia. Ako už bolo vyššie uvedené hranice prijateľnej kritiky sú širšie vo vzťahu k politikovi alebo politickej strane ako takej než vo vzťahu k súkromnej osobe. To zvlášť platí pre tento prípad keď Ing. Ján Slota politik a predseda politickej strany je známy pre prudkosť svojich prejavov.“

Bolo by iste zlé keby niekto chcel Ing. Jánovi Slotovi upierať právo na preháňanie provokácie a neprimerané vyhlásenia. Nemožno však súhlasiť s názorom prokuratúry že skutočnosť že Slota je politik a je známy pre prudkosť svojich prejavov by mohla mať akýkoľvek význam pre posúdenie otázky či sa svojimi evidentne protimaďarskými výrokmi dopustil hanobenia maďarského národa.

Článok bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 2. decembra 2008.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.