ImageLicenčná rada posudzuje rovnaké veci iným metrom podľa potrieb vlády.

V roku 2003 licenčná rada rozhodla že Slovenský rozhlas porušil zákon tým že vysielal publicistickú reláciu v ktorej poskytoval priestor iba jednému politikovi. V roku 2008 sa tá istá rada iba mlčky prizerá ako Slovenský rozhlas vysiela inú publicistickú reláciu v ktorej pravidelne poskytuje priestor tiež iba jednému politikovi.

V oboch prípadoch je tým politikom premiér a zároveň predseda jednej politickej strany. Rozdiel je len v tom že v roku 2003 sa premiér volal Mikuláš Dzurinda v roku 2008 Robert Fico. Ale to iste nie je dostatočný dôvod aby licenčná rada pristupovala k dvom inak zhodným situáciám odlišne.

V decembri 2003 licenčná rada konštatovala že Slovenský rozhlas nezabezpečil zákonom vyžadovanú názorovú pluralitu objektívnosť a nestrannosť svojho vysielania lebo vysielal reláciu Tvárou v tvár ktorej jediným hosťom bol premiér a predseda SDKÚ Dzurinda. Rada v odôvodnení svojho rozhodnutia vyslovene zdôraznila že skutočnosť že ide zároveň o premiéra je irelevantná.

Zákon sa nezmenil

V súčasnosti vysiela Slovenský rozhlas reláciu Sobotné dialógy v ktorej je pravidelne každú poslednú sobotu v mesiaci priestor vyhradený iba premiérovi a predsedovi strany Smer Ficovi. Keďže sa príslušné ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii od roku 2003 nezmenili je evidentné že to čo bolo v rozpore so zákonom vtedy je v rozpore s ním aj dnes.

Niežeby nebola regulárnym publicistickým žánrom relácia v ktorej je iba jeden politik a redaktor. Problém je v tom ak nejaké médium poskytuje túto výsadu iba jednému politikovi a ostatní politici chodia do diskusných relácií v ktorých okrem redaktora musia diskutovať aj s ďalšími politikmi. Práve z tohto dôvodu konštatovala licenčná rada porušenie zákona pred piatimi rokmi a presne z tohto istého dôvodu by ho mala konštatovať aj teraz.

Naháňanie čarodejníc

Licenčná rada si však takéto očividné porušenie zákona vo veci v ktorej už navyše existuje precedens nevšíma. Namiesto toho radšej v službách vládnej koalície naháňa čarodejnice. Relácia do ktorej nepríde pozvaný minister ani za seba nepošle náhradu je podľa rady porušením zákona. Relácia so zastúpením komentátorov a analytikov rôznej politickej orientácie ktorí v nejakej veci vyslovia kritické hodnotenie vlády je porušením zákona vraj tiež.

Ale relácia do ktorej je opakovane a pravidelne pozývaný iba jeden politik pričom inak je v tej relácii vždy politikov viac nestojí rade za to aby sa ňou začala sama od seba zaoberať.

Teraz však rada dostala na relácie s Ficom sťažnosť tak sa nimi zaoberať bude musieť. A keď sa to pokúsi zamiesť pod koberec bude to za cenu porušenia zákona. Zákon o správnom konaní totiž správnym orgánom a teda aj licenčnej rade ukladá dbať o to aby „v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. Keby licenčná rada rozhodla že Fico môže to čo Dzurinda nemohol neodôvodnené rozdiely by vznikli.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 14. augusta 2008.

Ďalšie informácie:

Ondrej Dostál: Sťažnosť proti reláciám Slovenského rozhlasu s Robertom Ficom

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.