Občianska konzervatívna strana vyjadruje svoje hlboké pobúrenie nad návrhom poslanca SDKÚ Jozefa Banáša na odvolanie Jána Langoša z funkcie predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN). Banášov návrh je v rozpore so zákonom i morálkou.

Zákon o ÚPN stanovuje že funkčné obdobie predsedu Správnej rady ÚPN je šesťročné a odvolať ho možno “len vtedy ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin alebo ak po dobu najmenej šiestich mesiacov nevykonával svoju funkciu”. Keďže u Jána Langoša nenastala ani jedna zo zákonom predpokladaných skutočností poslanec Banáš svojím návrhom žiada parlament aby konal v rozpore so zákonom. Z toho dôvodu je Banášov návrh vecne bezpredmetný.

Za urážku akejkoľvek morálky a slušnosti považujeme že Jozef Banáš evidovaný v registroch ŠtB ako agent s krycím menom Lotos si takýmto nehoráznym spôsobom dovoľuje spochybňovať morálnu bezúhonnosť Jána Langoša ktorý bol Štátnou bezpečnosťou evidovaný ako nepriateľská osoba pred Novembrom 89 i počas neho sa aktívne zaslúžil o pád komunistického režimu a neskôr sa stal symbolom úsilia o očistu spoločnosti od bývalých eštébákov a iných prisluhovačov komunistického režimu a o vysporiadanie sa s totalitnou minulosťou.

Vyjadrujeme Jánovi Langošovi svoju plnú podporu.

Comments

Komentáre