Predstavitelia Občianskej konzervatívnej strany (OKS) dnes podali na Generálnu prokuratúru SR podnet na trestné stíhanie neznámych páchateľov ktorí sa podľa ich názoru dopustili trestného činu Podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov podľa § 260 a 261 Trestného zákona. K naplneniu skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa OKS prišlo tým že skupina neznámych mužov podľa médií členov Slovenskej pospolitosti v sobotu dňa 12. júla 2003 pochodovala Komárnom v uniformách Hlinkovej gardy. Stalo sa tak počas zhromaždenia pri príležitosti posvätenia súsošia sv. Cyrila a Metoda.

Hlinkova garda bola výkonnou zložkou režimu vojnového slovenského štátu z rokov 1939 – 1945 počas ktorého dochádzalo k masovému potláčaniu práv a slobôd občanov. Hlinkova garda sa na zločinoch tohto režimu priamo a bezprostredne podieľala a po skončení vojny bola postavená mimo zákon ako zločinecká organizácia.

OKS dôrazne odsudzuje všetky prejavy extrémizmu smerujúce k rozdúchavaniu národnostnej nenávisti a k potláčaniu práv a slobôd občanov. Považujeme za neprijateľné verejne sa hlásiť k režimom hnutiam a organizáciam ktoré sa v minulosti dopúšťali zločinov proti ľudskosti. V tomto prípade ide podľa nášho názoru o očividné porušenie zákona o ktorom informovali viaceré médiá. Očakávali sme že orgány činné v trestnom konaní začnú v tejto veci konať z vlastnej iniciatívy. Keďže nemáme žiadnu informáciu o tom že by sa tak stalo považovali sme za potrebné dať im k tomu podnet.

Peter Tatár predseda OKS
Peter Osuský podpredseda OKS
Ondrej Dostál ústredný tajomník OKS

Comments

Komentáre