Cieľom OKS je politika slúžiaca občanom prosperujúca ekonomika a priaznivé ľudské prostredie v slovenskej spoločnosti. Z hľadiska konzervatívnych hodnôt sú k tomu podľa OKS nevyhnutné dôsledné reformy spojené s čestnosťou vykonávania politiky a obnova kultúrnosti založenej na tradičných hodnotách a vzťahoch v spoločnosti.

OKS sleduje vládne reformy kriticky. Považujeme ich do značnej miery za nedostatočné a alibistické hoci sa vládna koalícia nemôže dnes vyhovárať na programovú nejednotnosť. Daňová reforma ktorá zvyšuje zdaňovanie dôchodková reforma ktorá nezabezpečí vyššie dôchodky ani nemení dnešný neudržateľný systém reforma verejnej správy ktorá nezlepší služby občanom zdravotnícka reforma ktorá stráca vládnu podporu chýbajúca reforma školstva či kultúry opätovne sa prehlbujúca všeobecná tolerancia ku korupcii znamenajú že slová sa v politike nekryjú s činmi. Vláda robí reformy pre reformy nie pre ľudí.

OKS žiada okamžité zrušenie zákona o tripartite. Najlepším dôkazom nutnosti takéhoto kroku je narastajúca arogancia vedenia odborov ktoré sa neštítia pre svoje záujmy dokonca ani obmedzovať ústavné slobody občanov Slovenska ako ukázalo blokovanie hraničných priechodov. V tejto súvislosti je nečinnosť vlády a orgánov v trestnom konaní zarážajúca.

OKS so znepokojením upozorňuje že v dnešnej dobe sa prehlbuje pretvárka a predstieranie nielen pri reformách ale aj v predstieraní morálnej obnovy spoločnosti. Vyvolávanie zdania namiesto poctivej politickej či inej práce je znakom dnešnej mdlej doby. Po dvojakej morálke V. Mečiara kedy sa jedno hovorilo a druhé konalo a ktorou si vláda aj ľudia ospravedlňovali prešľapy voči zákonom aj slušnosti nastala vlažná doba spoločnej pretvárky hry na to že už menšie zlo je dobrom.

OKS triezvo a vytrvalo upozorňuje že napriek verejne zdieľanej pretvárke platí že polovičaté reformy nie sú reformy a že neviditeľná korupcia zostáva stále iba korupciou. Bez ohľadu na to aké a komu pretvárka poskytuje výhody alebo aspoň úkryt pre pasivitu a nečinnosť. Poctivosť dôslednosť dodržiavanie slova a obyčajná odvaha a statočnosť nestrácajú ani v mdlej dobe svoj obsah význam a nezastupiteľnú silu. O ich presadzovanie sa OKS usiluje.

OKS bola tradične v čele integračných snáh Slovenska do NATO a EÚ. OKS je proti vstupu Slovenska do Európskej menovej únie v situácii keď výkonnosť našej ekonomiky nedosahuje ani 50 % priemeru EÚ. tento vstup by znamenal stratu menových a fiskálnych nástrojov ktoré by krajina inak mala na to aby rozdiel vo výkonnosti ekonomík mohla systematicky a čo najrýchlejšie odstrániť.

OKS je aj dnes podnecovateľom diskusie o podobe vnútronom usporiadaní ekonomickcýh pravidlách a slobodách a o rozumnom usporiadaní a rozdelení moci v EÚ. OKS chce upriamiť pozornosť verejnosti na fakt že naše dobré umiestnenie v rámci EÚ začína u nás doma na Slovensku. Prosperita a sloboda sú vnútrone spojené so zodpovednosťou a statočnosťou. V tom trvá podľa OKS výzva pre Slovensko.

Comments

Komentáre