ImageFicov Úrad vlády sa už za prvé dva mesiace svojho pôsobenia prepracoval na tretiu priečku v kategórii Nepriateľský čin v rámci súťaže Infočin roka ktorej výsledky boli vyhlásené minulý týždeň. V tejto súťaži sa od roku 2003 hodnotí priateľské a nepriateľské správanie úradov proti právu verejnosti na informácie. Úrad vlády si bronzovú medailu v negatívnej kategórii vyslúžil za zatajovanie zvukového záznamu z rokovania vlády. A naozaj zaslúžene.

Predstavte si že si vaše dieťa podá na predpísanom tlačive kompletnú prihlášku na strednú školu a potom miesto pozvánky na prijímačky od riaditeľa školy dostane od učiteľky telocviku odpoveď že „Váš list nazvaný Prihláška na strednú školu nemôžeme akceptovať lebo ste k nemu nepriložili doklad o absolvovaní vysokej školy“. Nemožné? Presne takto sa správajú vysokí úradníci Ficovej vlády.

Začalo sa to vymenovaním vlády

Všetko sa začalo v deň vymenovania novej vlády. Vláda sa tak ponáhľala odvolať štátnych tajomníkov že pri tom možno porušila zákon. Keď bývalý štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Miroslav Beblavý prostredníctvom SME upozornil že podľa zákona má vláda odvolávať štátnych tajomníkov na návrh príslušných ministrov a v tomto prípade tak zrejme urobila na návrh premiéra začali Ficovi podriadení zatĺkať.

Hovorkyňa premiéra Silvia Glendová vyhlásila že sa odvolanie udialo „na ústny návrh príslušných ministrov“ ale zvukový záznam z rokovania vlády odmietla médiám poskytnúť. Keďže zákon o slobodnom prístupe k informáciám neobsahuje nič čo by bránilo poskytnúť občanovi na žiadosť zvukový záznam z rokovania vlády ak sa na ňom nenachádzajú utajené informácie podal som príslušnú žiadosť. Úrad vlády žiadosť odmietol. Mal o tom vydať rozhodnutie reakcia však prišla len prostredníctvom listu pracovníčky úradu Daniely Pajtinkovej. Odpoveď neobsahovala žiadne zákonné dôvody pre ktoré by moju žiadosť mohol úrad odmietnuť čo je však dosť pochopiteľné keďže žiadne také dôvody neexistujú.

Rozklad

Proti nezákonnému postupu som sa odvolal čiže podal rozklad (tak sa volá odvolanie proti rozhodnutiam ústredných orgánov). A tu sa už dostávame k absurdnej situácii opísanej v úvode. Hoci mal rozklad všetky zákonom vyžadované náležitosti dokonca bol na tlačive ktoré je pre takéto prípady uverejnené na webstránke vlády v odpovedi som sa dočítal že ide o „Váš list nazvaný Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie“. Jediným v odpovedi uvedeným argumentom bolo že moja žiadosť nespĺňa podmienky povinného zverejňovania informácií podľa § 5 zákona. Skutočnosť že v § 5 sú vymenované tie informácie ktoré musí úrad sám od seba zverejniť na svojej webstránke ale okrem toho musí na žiadosť občana sprístupniť aj akékoľvek iné informácie ktorými disponuje ak nejde o tajné informácie zrejme na Úrade vlády nie je známa. Inak povedané informáciu mi nemôžu poskytnúť na žiadosť lebo nejde o informáciu ktorú už zverejnili na webstránke.

Ani o rozklade nerozhodol Úrad vlády úradným rozhodnutím ako to vyžaduje zákon ale ďalším obyčajným listom D. Pajtinkovej. O odvolaní má rozhodovať orgán nadriadený orgánu ktorý vydal pôvodné rozhodnutie. Ústredné orgány nadriadené orgány nemajú preto má o rozkladoch rozhodovať „vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie“. Vedúci úradu Igor Federič miesto ustanovenia osobitnej komisie posunul môj rozklad tej pracovníčke proti ktorej rozhodnutiu som sa odvolával. To je okrem porušenia zákona ďalšou absurdnosťou. Predstavte si že sa odvoláte proti rozsudku súdu a o odvolaní bude rozhodovať ten istý sudca proti ktorého rozsudku ste sa odvolali.

Odmena za lojalitu

Medzičasom pán Federič navrhol úpravu rokovacieho poriadku vlády tak aby sa zvukové záznamy z jej zasadnutí pre istotu vôbec nerobili. Po medializácii prípadu bol však návrh z programu vlády vypustený. Lojalita k šéfovi sa však cení viac ako rešpektovanie zákonom garantovaného práva občanov na informácie a tak sa z Federiča stal na víkendovom sneme Smeru jeho nový podpredseda.

Parafrázujúc okrídlenú formulku možno konštatovať že nie je jasné či Ficova vláda na svojom prvom zasadnutí zákon porušila ale ak by ho porušila tak by sa Ficovi podriadení určite nesnažili zatĺkať inak ako sa snažia zatĺkať teraz.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 4. októbra 2006.

Ďalšie informácie:

Predchádzajúce informácie o pozadí kauzy

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.