Občianska konzervatívna strana (OKS) predloží už na nadchádzajúcej 55. schôdzi parlamentu návrh zákona o dôchodkových fondoch ktorý by mal byť východiskom reformy dôchodkového systému založeného na osobných účtoch poistencov. Vychádza z faktu že súčasný priebežný dôchodkový systém sa dostáva do vážnej krízy a v dôsledku starnutia populácie a zvyšovania podielu dôchodcov mu hrozí kolaps. Podpredseda OKS Peter Osuský tvrdí že vládny návrh tejto reformy len upravuje súčasný systém a nepredstavuje skutočnú reformu. Na konci funkčného obdobia vlády teda neexistuje reálny projekt ktorého vypracovanie „bolo psou povinnosťou“ ministerstva práce a sociálnych vecí ktoré vedie Peter Magvaši. „Do toho čo mal urobiť vrazil pán minister dýku“ dodal.

OKS tiež pripomína že podmienkou naštartovania reformy je aj vyčlenenie prostriedkov z privatizácie preto vyzýva vládu aby neodkladala predaj Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) a získané prostriedky použila na reformu.

Návrh zákona o dôchodkových fondoch z dielne občianskych konzervatívcov podľa Osuského zabráni vytvorením systému osobných účtov kolapsu celého systému keďže ho urobí nezávislým od podielu občanov v produktívnom a v dôchodkovom veku. Odstráni tiež nespravodlivosť keďže zabezpečí aby výška dôchodku každého občana závisela od toho akú čiastku sám do systému vloží. Mal by tiež viesť k zvýšeniu životnej úrovne dôchodcov a k postupnému zvyšovaniu pomeru dôchodkov k reálnej mzde zatiaľ čo súčasný systém vedie podľa OKS k nízkym dôchodkom a zvyšovaniu rozdielov medzi dôchodkami a reálnymi mzdami. Na záver Osuský upozornil na možné dôsledky predlžovania veku odchodu do dôchodku. Renomovaný nemecký demograf tvrdí že ak by sa v Nemecku nezlepšil zdravotný systém a nezvýšila pôrodnosť „tak by v roku 2050 aby sa zachoval dnešný pomer medzi Nemcami živenými a živiacimi museli Nemci pracovať do 724 roka až potom by mohli uvažovať ísť do dôchodku“.

Comments

Komentáre