č. Meno Vek Povolanie Trvalý pobyt Členstvo v strane

1. MUDr. Peter Tatár CSc. 49 lekár Bratislava OKS

2. PhDr. František Šebej CSc. 55 psychológ Bratislava OKS

3. Doc. MUDr. Peter Osuský CSc. 48 vysokoškolský pedagóg Bratislava OKS

4. Doc. MUDr. Katarína Adamicová PhD. 49 vysokoškolský pedagóg Martin OKS

5. Mgr. Ondrej Dostál 31 sociológ Bratislava OKS

6. Prof. PhDr. Peter Zajac DrSc. 56 literárny vedec Bratislava OKS

7. PaedDr. René Bílik CSc. 42 literárny vedec Pezinok OKS

8. Ing. Tibor Takáč 48 geodet – podnikateľ Rožňava OKS

9. Mgr. Peter Svýba 33 technik Nitra OKS

10. Ing. Radovan Kazda 30 krajinný inžinier Stará Turá OKS

11. Peter Sloboda 48 psychológ Stará Ľubovňa OKS

12. Ing. Peter Kalmár 50 pracovník výpočtovej techniky Nitra OKS

13. Ing. Pavel Vlček 52 stavebný inžinier Bratislava OKS

14. Ing. Miloš Ševec 51 štátny zamestnanec Kysucké Nové Mesto OKS

15. Ing. arch. Miroslav Timár 32 architekt Štítnik OKS

16. Ing. Marieta Büngerová 65 chemický inžinier Nitra OKS

17. Ing. Svetozár Gavora 41 prekladateľ Nová Baňa OKS

18. Ing. Miroslav Malaník 52 vysokoškolský učiteľ Trenčín OKS

19. Ing. Ján Tokár 38 ekonóm Prešov OKS

20. Mgr. Ivan Braník 54 učiteľ Šaľa OKS

21. Ing. Zuzana Dzivjaková 45 ekonómka Humenné OKS

22. Mgr. Jozef Kováč 52 učiteľ Bytča OKS

23. Štefan Tomáš 32 manažér Michalovce OKS

24. JUDr. Elígia Turi Nagyová CSc. 77 sociológ Nitra OKS

25. Jozef Brezina 24 študent práva Banská Bystrica OKS

26. Ing. arch. Marián Beták 39 architekt Trenčianska Turná OKS

27. RNDr. Dušan Sloboda 24 regionálny geograf Prešov OKS

28. Ing. Peter Frasch 27 sieťový špecialista Levice OKS

29. Ing. Dušan Franců 36 technik Bratislava OKS

30. Vladislav Janiš 48 súkromný podnikateľ Kysucké Nové Mesto OKS

31. Pavel Vaško 55 technik Košice OKS

32. Mgr. Peter Ličák 26 právnik Kapušany OKS

33. Alica Möller 27 študentka Považská Bystrica OKS

34. Ing. Branislav Bateško 39 ekonóm Prešov OKS

35. Vlastislav Svoboda 47 živnostník Kostoľany pod Tríbečom OKS

36. Ing. Juraj Melicher 36 finančník Piešťany OKS

37. Anton Ferenčík 53 podnikateľ Liptovské Sliače OKS

38. Ladislav Ondrášek 53 riadiaci pracovník Košice OKS

39. Mgr. Darina Svobodová 47 súkromný podnikateľ Kostoľany pod Tríbečom OKS

40. Ing. Eduard Blatnický 65 kontrolór Banská Bystrica OKS

41. Mgr. RadovanGyőri 28 učiteľ Podolínec OKS

42. Vladimír Ševčík 41 údržbár Tesárske Mlyňany OKS

43. Prof. Pavol Balgavý CSc. 58 vysokoškolský učiteľ Bratislava OKS

44. Ing. Štefan Slabej 28 manažér Košice OKS

45. Eugen Zaujec 43 technik Nitra OKS

46. Michal Kapusta 27 študent Banská Bystrica OKS

47. JUDr. Milan Tomkuliak 45 právnik Bratislava OKS

48. akad. soch. Ivica Vidrová 59 vysokoškolský učiteľ Bratislava OKS

49. Roman Hegedűs 24 študent Bratislava OKS

Comments

Komentáre