Harmonizácia folklóru

title=

Zatiaľ čo sa v Európskej únii darí harmonizovať väčšinu aspektov života vo folklóre pretrváva bordel. Každý si jednoducho vyspevuje čo chce. V tomto smere neexistuje regionálna spolupráca o kohézii ani nehovoriac.

Konštatovala to správa subkomisie pre kohéziu rurálnej kultúry ktorá vznikla treba dodať že poza chrbát Generálneho direktorátu pre vzdelávanie a kultúru pri Generálnom direktoráte pre pôdohospodárstvo a rurálny vývoj. Správa je naozaj alarmujúca – hocikde v Európe sa stačí pohnúť z jednej doliny do tej vedľajšej a už sa spievajú iné ľudové pesničky. Platí to aj v rámci schengenského priestoru. Už spomínaný bordel je vo všetkom – v melódiách v textoch vo výslovnosti. Správa ďalej konštatuje že daný stav je neudržateľný presnejšie povedané trvalo neudržateľný. Subkomisia vymenovala preto subsubkomisiu zloženú z expertov na folklór zo všetkých členských krajín EÚ a poverila ju heroickou úlohou: vypracovať návrh na jednotný európsky folklór ktorý by mal odstrániť všetky nespravodlivé regionálne rozdiely. Ten by mal byť potom podkladom pre záväznú direktívu.

Priamym benefitom implementovanej direktívy bude že sa ktorýkoľvek občan EÚ bude môcť zapojiť do spevu v ktorejkoľvek krčme v EÚ. Tomu sa povie skutočná rovnosť šancí. Významne to tiež podporí rast európskej identity a patriotizmu. Subsubkomisia si vytvorila pracovné tímy (v celkovom počte 120 dvoj- a viacčlenných kolektívov) a prvé výsledky sú na stole.

Subsubkomisiu zaujal hneď prvý návrh nemecko-slovensko-anglickej piesne pri speve ktorej nezostalo v subusubkomisii ani jedno oko suché:
O Tannenbaum O Tannenbaum
Stojí strom zelený
Vrch má naklonený
Vrch má naklonený
Bring back my Bonnie to me
Bring back my Bonnie to me.

Pochlapila sa aj skupina pre vzťahy s Ruskou federáciou. Prišla so zmierlivým textom:
Denn wir fahren gegen Engeland
Da tavárišč komandant.

Potlesk postojačky si vyslúžil maďarskofrancúzsky projekt: Egyszer mentem futballozni halagon halagon
Sur le pont d´Avignon Sur le pont d´Avignon
Futball helyett engem rúgtak valagon valagon.

Subsubkomisia si pochopiteľne uvedomuje že to sú iba začiatky európskeho projektu folklórnej kohézie teda stierania neudržateľných folklórnych rozdielov medzi európskymi regiónmi. Sú to však veľmi sľubné začiatky hoci sa isto vyskytnú i prekážky: napríklad Francúzi prišli s ideou užšieho a bližšie spolupracujúceho jadra európskych krajín a predstavou viacrýchlostnej harmonizácie folklóru. Jeden z reprezentantov krajiny galského kohúta dokonale zamútil vodu návrhom aby Európska komisia nevydala v tejto veci direktívu ale fatwu. Nemci zasa označili folklór desiatich nových členských krajín za katastrofenhaft a navrhli zaviesť pre ne prechodné obdobia. Neuralgickým bodom harmonizácie európskeho folklóru je pochopiteľne aj jej financovanie. V Bruseli sa horúčkovito pracuje na kompromisných návrhoch. Treba sa poponáhľať lebo v ľudových tancoch je situácia ešte chaotickejšia. Každý si poskakuje a natriasa sa podľa svojho. Ak sa nič nezmení takto veru Európanmi nebudeme.

Comments

Komentáre