Občianska konzervatívna strana (OKS) odsudzuje všetky prejavy národnostnej neznášanlivosti. OKS jasne rozlišuje medzi vlastenectvom ktoré vyplýva z príslušnosti k svojmu národu a nacionalizmom ktorý vnáša do vzťahov medzi národmi agresivitu nevraživosť nenávisť a šíri násilie.

OKS odmieta všetky prejavy a formy rozdúchavania nacionalizmu či pochádzajú zo slovenskej alebo maďarskej strany solidarizuje sa s občianskymi a politickými aktivitami proti nacionalizmu očakáva od všetkých politikov jasné odsúdenie nacionalizmu a od médií že nebudú napomáhať jeho šíreniu.

Comments

Komentáre