ImageV poslednom čase sa sformoval názor že politika je len zápasom o moc. Sformuloval ho Martin Svatuška keď tvrdil že v politike „nie je žiadny priestor na idey hodnoty či morálku“ (Problémy Slovenska očami KDH SME 18. 12.). Miroslav Kusý zase napísal že politika je „viac-menej brutálnym zápasom o moc a jej udržanie lebo prebieha podľa pravidiel hry na víťazov a porazených“ pričom „na moci je zaujímavé to že je to moc nad ľuďmi ich osudmi“ (Pozor na politiku ideológie SME 28. 12.). Z inej strany to vyjadril Milan Kňažko: „Slová nie sú na to aby avizovali skutky ale slúžia moci“ čím nadviazal na starší výrok Ivana Mikloša že politika nie je o pravde ale o jej zdaní.

Tento pohľad vedie k chápaniu politiky v ktorej rozdiel medzi autokratickou a demokratickou mocou spočíva len v tom že demokratická politika nevychádza z vlády jednej strany ale zo súťaže viacerých strán ktoré ponúkajú svoju technickú schopnosť spravovať veci verejné.

Pohľad na politiku ako technológiu moci vyplýva zrejme aj z dnešnej situácie v ktorej po pätnásťročnom zápase o politický systém povahu štátu a jeho politické ekonomické a geopolitické smerovanie akoby sa vyčerpali vyprázdnili a vytratili politické obsahy a jediným záujmom ostal podiel na moci.

Tento pohľad vyplýva okrem iného aj z toho že v posledných rokoch sa zotreli rozdiely vo výkone moci jednotlivých politických garnitúr. V slovenskej politike prestala platiť záväznosť voči voličom lojalita voči politickým partnerom jasné vymedzenie rozdielov medzi vládnucou mocou a parlamentnou opozíciou pomaly sa vytráca kontrolná rola občianskych aktivít médií a intelektuálnych elít ktoré viac zaujíma politický vplyv. Nepresadila sa moc a rešpekt voči zákonu ale domino osobných väzieb a výhod čo zhubne pôsobí na kultúru sociálnych a politických vzťahov.

To je pomaly už triviálny opis dnešnej situácie. Za ním sa však začína vytvárať nový obraz. Formujú sa nové idey a záujmy ktoré budú určovať politiku najbližšieho desaťročia.

Predovšetkým je celkom scestná predstava že reformy sa končia. Ak sa chce Slovensko dotiahnuť na európsku úroveň musí dlhodobo sledovať politiku vyššej dynamiky hospodárskeho rastu znižovania daní odvodov a efektívneho vynakladania verejných prostriedkov.

Jeden z kľúčových zápasov sa povedie v sociálnej oblasti o hodnotu práce ako výrazu ľudskej dôstojnosti. Politický spor sa rozohrá o nastavenie vyladenie a korigovanie reforiem verejnej správy dôchodkového a zdravotného systému. Kľúčovým bude zápas o povahu súdnictva. Začína sa črtať zásadný ideový a politický spor o obsah vzdelania a utvárania kultúrnej pamäti národa bez hrubých čiar za mečiarovskou komunistickou či fašistickou minulosťou.

Rok 2004 ukázal výraznú potrebu a nárast občianskych aktivít. Vznikla petícia proti Ústave EÚ stanovisko proti vyvlastňovaniu pozemkov v prípade KIA proti porušovaniu stavebného povolenia v prípade domu na Šancovej ulici v Bratislave vyhlásenie proti rozsudku voči denníku SME v prípade sudcu Stiffela. Tieto aktivity som pokladal za potrebné podpísať aj ja a so mnou moji priatelia z OKS. Petičná akcia vznikla aj pri kalamite vo Vysokých Tatrách a proti spôsobu predaja SND. Pritom práve tá časť občianskej spoločnosti ktorá sa zameriava na kontrolu moci prichádza o zdroje financovania a čaká ju tvrdý konflikt s politickou elitou ktorá najradšej podporuje formy občianskych aktivít vytvárajúce závislosť od politickej moci.

Nástojčivú podobu bude mať problém života a smrti jeho začiatku konca a genetickej reprodukcie. Aktuálnym ideovým sporom sa stáva otázka rastúcej heterogenizácie sveta a nevyhnutnosti vytvárať v ňom homogénne prostredia s jasne stanovenými pravidlami imigrácie. Ideové pozadie má boj proti terorizmu a islamizmu pri ktorom sa nanovo vymedzujú základné hodnoty euroatlantickej civilizácie. Rovnako aktuálny je ideový spor o povahu Európskej únie. Jej ústava nie je technologickým návodom na spravovanie vecí verejných ale dokumentom s jasným socialistickým ideovým posolstvom založeným na sociálnych utópiách.

Súčasťou tohto zápasu je aj spor o povahu politiky. Treba si len uvedomiť že slová o tom že v politike nejde o idey svedčia o nedostatku ideí a slová o tom že etika do politiky nepatrí o zmierení sa s nemorálnou politikou. Na rozdiel od Martina Svatušku a Miroslava Kusého som presvedčený že rozdielne názory na kľúčové politické témy a politickú etiku budú patriť k základným ideovým a politickým zápasom o budúcu tvár Slovenska.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 10. januára 2005.

Comments

Komentáre