Ministerstvo vnútra využívalo minulý rok luxusný atomobil AUDI A8L ktorý mu bezplatne zapožičala manželka ministra životného prostredia Petra Žigu (SMER-SD) Renáta Žigová. Zmluva o výpožičke bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená 15. januára 2013 ministerstvo vnútra však odmieta poskytnúť bližšie informácie o tom prečo mu súkromná fyzická osoba bezplatne na takmer celý rok zapožičala luxusný automobil ktorého cena sa podľa oficiálneho cenníka pohybuje od 80 do 140 tisíc eur.

title=

Dňa 17. júna 2014 som ministerstvo vnútra na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal o informácie týkajúce sa výpožičky automobilu AUDI A8L od Renáty Žigovej. Odpoveď som dostal elektronickou poštou dňa 27. júna 2014. Z 15 požadovaných informácií mi boli úplne poskytnuté iba dve týkajúce sa nákladov ministerstva na pohonné hmoty na prevádzku požičaného vozidla v roku 2013 (5 16792 eur) a iných nákladov spojených s prevádzkou vozidla (žiadne). Čiastočne a všeobecne mi bola poskytnutá informácia o dôvode uzatvorenia predmetnej zmluvy ktorým údajne bol „nedostatok služobných cestných vozidiel pre Policajný zbor Slovenskej republiky z ustanovenia § 2 písm. f zákona č. 171/2003 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“ V zmysle § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore Policajný zbor „zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky predsedu Národnej rady Slovenskej republiky predsedu vlády Slovenskej republiky predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a ďalších osôb určených zákonom1aa) alebo vládou (ďalej len „určená osoba“)“. Z odpovede ministerstva však nijako nevyplýva či Policajný zbor trpí takým nedostatkom automobilov na daný účel že si ich ministerstvo vnútra musí bezplatne požičiavať od súkromných fyzických osôb.

Ďalšie informácie týkajúce sa okolností uzavretia zmluvy o výpožičke (kto kedy a akou formou jej uzavretie navrhol kto na ministerstve o nej rozhodol) využívania predmetného automobilu (útvary ministerstva a osoby ktoré požičaný automobil využívali vrátane počtu dní najazdených kilometrov a knihy jázd) a podobných zmlúv o výpožičke automobilu ktoré ministerstvo uzatvorilo sa v odpovedi ministerstva nenachádzali vôbec. Odpoveď ministerstva neobsahuje žiadne relevantné dôvody odmietnutia mojej žiadosti. Ministerstvo argumentovalo napr. tým že „Skutočnosť že čiastková informácia je verejná nie je nevyhnutným predpokladom aby aj súhrn čiastkových informácií musel byť verejný. Súhrn čiastkových informácií ako komplexný materiál nadobúda iný charakter ktorý je už utajovanou skutočnosťou.“ Ministerstvo neuviedlo žiadne ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám ktoré by mu umožnili na základe zákonných dôvodov obmedziť mi sprístupnenie požadovaných informácií. Navyše nevydalo o veci rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informácie. Týmto postupom porušilo zákon o slobodnom prístupe k informáciám z obsahového aj formálneho hľadiska.

Zmluvu o výpožičke s Renátou Žigovou aj odpoveď na moju žiadosť podpísal pplk. Ing. Robert Pintér generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva vnútra. Ing. Robert Pintér bol v rokoch 2000 až 2012 spoločníkom firmy FoRest s.r.o. spoločne so súčasnými ministrami vnútra a dopravy Robertom Kaliňákom (SMER-SD) a Jánom Počiatkom (SMER-SD).

Renáta Žigová ktorá luxusný automobil AUDI A8L bezplatne požičala ministerstvu vnútra je od roku 2006 členkou dozornej rady spoločnosti Taper Group a.s. v ktorej v rokoch 2000 až 2006 pôsobil ako predseda predstavenstva Peter Žiga súčasný minister životného prostredia. Od roku 2006 je Renáta Žigová konateľkou spoločnosti FINAN s.r.o. ktorú s Tatianou Žigovou spoluvlastní Peter Žiga a do roku 2006 v nej bol konateľom. Počas prvej Ficovej vlády bol v rokoch 2006 až 2010 Peter Žiga štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva v rokoch 2010 až 2012 bol poslancom NR SR od roku 2012 je ministrom životného prostredia.

Proti rozhodnutiu ministerstva vnútra o nesprístupnení požadovaných informácií som dnes podal rozklad (odvolanie) o ktorom by mal do 15 dní rozhodnúť minister vnútra Robert Kaliňák. Týmto ho zároveň vyzývam aby verejne vysvetlil prečo si jeho rezort bezplatne požičiava luxusný automobil od súkromnej osoby a všetky súvislosti tejto neštandardnej zmluvy.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 14. júla 2014.

Súvisiace informácie:

Zmluva o výpožičke automobilu AUDI A8L

Žiadosť Ondreja Dostála o sprístupnenie informácií 17. júna 2014

Odpoveď Ministerstva vnútra SR na žiadosť 27. júna 2014

Rozklad Ondreja Dostála proti rozhodnutiu ministerstva o nesprístupnení informácií 14. júla 2014

Ministerstvo vnútra si požičiava luxusné auto zadarmo?

Spustiť

Zdroj: TV JOJ

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.