title=Ruský ekonomický strašiak ktorým premiér manipuluje verejnú mienku je neopodstatnený. Slovenská republika nie je ekonomicky závislá od Ruska. Jednoducho sa to dá preukázať jednak cez exportno-importné štatistiky ale aj faktom že ruský kapitál na Slovensku momentálne takmer nie je.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 2. mája 2014 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.