Predseda Regionálneho združenia Občianskej konzervatívnej strany v Trenčianskom kraji Juraj Bakoš dnes podal na ministerstvo vnútra sťažnosť proti konaniu svojho menovca prednostu Okresného úradu v Myjave Juraja Bakoša. Ten podľa informácií z článku v dnešnom vydaní denníka SME vyzval ako prednosta okresného úradu starostov obcí v okrese Myjava aby v miestnom rozhlase odvysielali nahrávku s príhovorom Roberta Fica ktorý je jedným z prezidentských kandidátov v druhom kole.

Podľa § 60 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe je štátny zamestnanec povinný „vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania“.

Žiadosť prednostu okresného úradu o odvysielanie predvolebnej nahrávky jedného z kandidátov v miestnych rozhlasoch nie je podľa názoru OKS politicky neutrálnym a nestranným výkonom verejnej funkcie a je porušením povinností štátneho zamestnanca ktoré mu stanovuje zákon o štátnej službe. Preto sme v spoločne podanej sťažnosti požiadali ministerstvo vnútra aby konanie prednostu Juraja Bakoša preverilo.

Trenčiansky krajský predseda OKS Juraj Bakoš sa zároveň prostredníctvom e-mailov obrátil na starostov obcí a primátorov miest v okrese Myjava a vyzval ich aby v rámci predvolebnej kampane v záujme vyváženého prístupu a objektívneho informovania obyvateľov svojich obcí odvysielali okrem nahrávky hlasu Roberta Fica aj nahrávku hlasu podobného Ficovi ktorá sa týka financovania strany SMER.

OKS má informácie že predvolebné nahrávky Roberta Fica boli vysielané v miestnych rozhlasoch aj mimo okresu Myjava. Vyzývame starostov a primátorov týchto obcí a miest aby v prípade že Ficove nahrávky vysielali mimo platenej inzercie odvysielali pred začiatkom moratória aj nahrávku hlasu podobného Ficovi ktorá je voľne dostupná na internete.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 25. marca 2014


Súvisiace informácie:

Na Myjave tlačia Ficov príhovor do obecných rozhlasov SME 25. marca 2014

Výzva Juraja Bakoša (OKS) starostom a primátorom okresu Myjava

Sťažnosť Juraja Bakoša a Ondreja Dostála na postup prednostu okresného úradu Juraja Bakoša

Comments

Komentáre