title=„Župa by mala riešiť najmä tie oblasti ktoré nevyrieši súkromný sektor či už ziskový alebo neziskový. Konkrétne ide o opravy a kompletné rekonštrukcie ciest II. a III. triedy“ hovorí Ivan Kuhn ktorý sa o post predsedu Košického samosprávneho kraja uchádza ako kandidát OKS.

Ktoré kroky súčasného župana hodnotíte ako pozitívne?

Veľa pozitívneho na osemročnom pôsobení pána Trebuľu vo funkcii župana nevidím. Oceňujem to že župa pod vedením pána Trebuľu umožnila vstup súkromného kapitálu do zdravotníckych zariadení KSK. Väčšina z nich totiž vyrábala stratu a mám podozrenie že v niektorých zdravotníckych zariadeniach dochádzalo k tunelovaniu verejných financií cez rôzne subdodávky. Pozitívne však už nemôžem hodnotiť spôsob akým vstup súkromného kapitálu prebehol pretože to nebolo na základe otvorenej súťaže.

Ktoré opatrenia považujete za najhoršie?

Kauza Michalovskej nemocnice resp. výstavby nového pavilónu. V zmluve o prenájme zdravotníckych zariadení sa totiž súkromný investor zaviazal dostavať rozostavaný pavilón. Mesiac pred voľbami odrazu KSK súhlasil so zmenou zmluvy s tým že bude postavený nový pavilón a KSK sa bude na investícii podieľať vložením pozemkov do nového subjektu. Hodnota týchto pozemkov je však zrejme dvakrát vyššia ako je ocenenie podielu KSK v novej akciovej spoločnosti.

Druhá kauza ktorá padá na hlavu pána Trebuľu je prípad učiteľa a predsedu školskej rady Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach Ota Žarnaya ktorý bol prepustený po tom čo dal podnet na vykonanie kontroly na svojej škole kvôli podozreniu z netransparentného a nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami.

Ako by ste ich riešili vy?

Akýkoľvek predaj alebo prenájom majetku KSK musí prebehnúť na základe otvorenej súťaže aby sa zabránilo korupcii klientelizmu a poškodeniu finančných záujmov KSK. Pokiaľ ide o kauzu právnych služieb ktoré si stredné školy v KSK objednali na podnet vedúceho odboru školstva ak budem zvolený za župana okamžite odvolám Štefana Kandráča z funkcie a vyzvem školskú radu Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach aby navrhla odvolanie riaditeľa školy. Ak to rada školy navrhne okamžite odvolám Petra Ivana z funkcie riaditeľa. Na obe funkcie bude následne vypísaný konkurz.

Čo treba riešiť prioritne v Košickej župe?

Župa hospodári so značným majetkom a finančnými prostriedkami. Treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť narábania s týmito prostriedkami čo je základným predpokladom pre väčšiu efektívnosť a zmysluplnosť používania peňazí pochádzajúcich z daní občanov. Župa by tiež mala riešiť najmä tie oblasti ktoré nevyrieši súkromný sektor či už ziskový alebo neziskový. Konkrétne ide o opravy a kompletné rekonštrukcie ciest II. a III. triedy.

Dokážete si priznať chybu?

Myslím že áno.

Môžete konkretizovať akú chybu ste spravili naposledy vo vašom pracovnom živote?

V tejto chvíli mi neprichádza nič na um.

Rozhovor bol uverejnený dňa 6. novembra 2013 na spravodajskom portáli aktuality.sk a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre