Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve. Novelou sa má predĺžiť lehota na vybavenie petície z 30 na 60 pracovných dní.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme:
1. nepredlžovať lehotu na vybavenie petície
2. umožniť podpisovanie elektronických petícií bez overovania podpisov a bez zaručeného elektronického podpisu
3. zaviesť povinnosť dotknutých orgánov uskutočniť rozporové konanie so zástupcami signatárov petície ak sa pod petíciu podpísalo aspoň 500 osôb alebo aspoň 5 % obyvateľov obce a dotknutý orgán obsahu petície nevyhovel
4. uskutočniť odbornú verejnú diskusiu k predloženému návrhu novely zákona o petičnom práve a zohľadniť jej výsledky v návrhu.

Zapracovanie týchto pripomienok do pripravovanej novely zlepší podmienky pre uplatňovanie petičného práva zjednoduší jeho výkon a vytvorí priestor pre širšiu participáciu občanov na správe vecí verejných.

Hromadná pripomienka vrátane jej odôvodnenia je zverejnená na portáli change|net.sk a podporiť ju možno najneskôr v pondelok 28. októbra 2013.

Ondrej Dostál Občianska konzervatívna strana
Štefan Szilva živnostník
Ivan Kuhn Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Marcel Zajac Centrum pre filantropiu
Mára Guregová Fórum pre verejné otázky
František Neupauer Fórum kresťanských inštitúcií
Norbert Brázda changenet.sk
Vladimír Špánik Združenie občanov miesta a obcí Slovenska
Juraj Petrovič Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Kunder Aliancia Fair-play

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.