ImageV súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov ktoré sa budú konať 9. novembra tohoto roku sa opäť rozvírila debata o potrebe spájania sa stredo-pravých strán. A objavili sa kritické hlasy voči niektorým politickým stranám ktoré údajne rozbíjajú jednotu pravice a napomáhajú tak víťazstvu Smeru. Historická skúsenosť v prípade volieb predsedu Košického samosprávneho kraja tieto tvrdenia čiastočne potvrdzuje a čiastočne vyvracia.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na kuhn.blog.sme.sk dňa 7. októbra 2013 tu.

Comments

Komentáre