title=Strategické ciele hlavné ciele regionálne ciele a na ne dotácie z takých a onakých fondov európskych i tých domácich. Roky mlátenia prázdnej slamy a otvorených kohútikov verejných zdrojov. A aký je výsledok?

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 26. júna 2013 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.