title=Súboj medzi slobodou spojenou s voľným trhom a diktatúrou spojenou s riadeným hospodárstvom stále nie je rozhodnutý. A ak sa na začiatku nového tisícročia zdalo že váhy sa prikláňajú k prvej alternatíve dnes je situácia úplne iná a to aj vďaka centristom ktorý akosi „zľavicovateli“.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 18. septembra 2012 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.