OKS pripravila dôchodkovú kalkulačku (dostupná tu) pomocou ktorej si sporitelia vedia prepočítať dopad Ficovou vládou navrhovaných zmien na ich budúce dôchodky.

Zmeny v starobnom sporení ktoré Ficova vláda navrhuje budú mať za následok pokles dôchodkov. Podľa OKS sú navrhované zmeny priamym útokom na ekonomickú slobodu obyvateľov tejto krajiny. Pri plytvaní vlády a deficite Sociálnej poisťovne ktorá aj po navrhovaných zmenách naďalej ostane deficitná ide o neobhájiteľný krok. Je to ďalší krok deštrukcie z dielne SMERu a priamy útok na penzijnú reformu ktorá je jednou z najdôležitejších reforiem realizovaných na Slovensku.

V čase keď pôjde do dôchodku väčšina dnešných sporiteľov bude počet dôchodcov proti dnešku dvojnásobný a počet pracujúcich ktorí generujú zdroje pre financovanie I. piliera bude o 15 percent nižší. Dnešné okliešťovanie II. piliera sa prejaví tak že Slovenská republika jednoducho nebude mať zdroje na to aby vyplácala dôchodky dôchodcom ktoré by boli primeranou náhradou ich bývalého pracovného príjmu.

Martin Mlýnek
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 16. júla 2012.


Súvisiace informácie:

OKS: Dôchodková kalkulačka OKS

blog.etrend.sk: Martin Mlýnek: Dôchodková kalkulačka

Comments

Komentáre

Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.