V Bratislave sa dnes uskutočnil Republikový snem Občianskej konzervatívnej strany ktorý potvrdil že OKS bude aj po marcových parlamentných voľbách pokračovať vo svojej činnosti a v mimoparlamentnej pozícii pôsobiť ako dôsledne opozičná a dôsledne pravicová politická strana.

Republikový snem zvolil nové vedenie strany v zložení predseda Ondrej Dostál a podpredsedovia Zuzana Dzivjáková Ivan Kuhn Martin Mlýnek a Tibor Takáč. Doterajšieho predsedu strany Petra Zajaca delegáti snemu zvolili za čestného predsedu OKS. Strana tak bude mať dvoch čestných predsedov keďže túto funkciu od roku 2008 zastáva aj jedna z vedúcich osobností Novembra 1989 Fedor Gál.

Republikový snem OKS schválil nové stanovy strany ktorých cieľom je zjednodušiť zefektívniť a spružniť fungovanie strany a jej orgánov.

Republikový snem prijal vyhlásenie v ktorom deklaroval odhodlanie OKS dôsledne sa pozerať na prsty červenej vláde Roberta Fica a aj naďalej pôsobiť ako alternatíva pre ľudí ktorí nepotrebujú istoty od štátu ale chcú aby im štát čo najmenej zasahoval do ich životov a do ich práce alebo podnikania.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 14. apríla 2012.

Členovia vedenia OKS zvoleného Republikovým snemom OKS dňa 14. apríla 2012:

ImageOndrej Dostál je sociológ a bývalý novinár. V rokoch 2010 až 2012 bol poslancom NR SR. V minulosti bol poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od roku 2009 je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Doteraz pôsobil ako podpredseda OKS.
>>> viac informácií

Zuzana Dzivjáková a Tibor Takáč pôsobili vo funkcii podpredsedov OKS aj doteraz.

ImageZuzana Dzivjáková je ekonómka. V roku 1989 bola zakladajúcou členkou VPN v Humennom. Od roku 2010 je poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a členkou mestskej rady. Je predsedníčkou Regionálneho združenia OKS v Bratislavskom kraji.
>>> viac informácií

ImageTibor Takáč je geodet. V roku 2011 kandidoval na post riaditeľa Rádia a televízie Slovenska s programom zrušiť toto verejnoprávne médium. Je predsedom Regionálneho združenia OKS v Košickom kraji.
>>> viac informácií

Ivan Kuhn a Martin Mlýnek sú novozvolenými podpredsedami OKS.

ImageIvan Kuhn je politológ. Od roku 2010 je poslancom Mestského zastupiteľstva Rožňava. Zastupuje OKS v štruktúrach Aliancie európskych konzervatívcov a reformistov (AECR) – združenia eurorealistických konzervatívnych strán ktorého je OKS členom.
>>> viac informácií

ImageMartin Mlýnek je ekonóm. Počas pôsobenia poslancov OKS v NR SR bol ich ekonomickým poradcom a podieľal sa na príprave stanovísk OKS k návrhu odvodovo-daňovej reformy z hľadiska jej dopadov na živnostníkov samostatne zárobkovo činné osoby a dohodárov a na príprave návrhov OKS na úspory verejných výdavkov.
>>> viac informácií

Comments

Komentáre