Poslanci NR SR za OKS predkladajú na najbližšiu riadnu schôdzu NR SR návrh novely zákona o štátnych sviatkoch.

Novela predpokladá preradenie 28. októbra výročia vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 z pamätných dní medzi štátne sviatky. Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách že sa stal štátotvorným národom pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického sociálneho vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. Demokratická a humanistická tradícia prvej Československej republiky je pre občanov Slovenskej republiky významným zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia. Pamätným dňom by sa podľa predloženého návrhu mal stať doterajší štátny sviatok – 1. september – Deň ústavy SR.

OKS dnes oslovila predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície a požiadala ich o podporu predloženého návrhu zákona. Zároveň ponúkla poslancom koaličných strán možnosť pripojiť sa k predkladateľom návrhu zákona.

Peter Zajac
predseda OKS

V Bratislave dňa 8. novembra 2011

Comments

Komentáre