Spoločná deklarácia SŽK SŽZ SAMP SKKD a OKS bola pozitívnou odpoveďou na požiadavku predstaviteľov rezortných ministerstiev nastaviť daňovo-odvodovú reformu tak aby nepostihla široké vrstvy SZČO živnostníkov dohodárov a ľudí v slobodných povolaniach. Dostali sme od predsedníčky vlády Ivety Radičovej ministra práce a sociálnych vecí Jozefa Mihála a ministra financií Ivana Mikloša ako aj od koaličných strán prísľub férových rokovaní umožňujúcich prijať takúto daňovo-odvodovú reformu. Žiadame ich preto aby zaujali stanovisko k nášmu šesťbodovému návrhu vyjadrenému v spoločnej Deklarácii ktoré takéto riešenie umožňuje.

Po rade separátnych rokovaní medzi zástupcami jednotlivých organizácií a rezortov sme sa na našom spoločnom stretnutí 26. septembra 2011 zaviazali k ďalšiemu spoločnému postupu. Ako signatári Deklarácie budeme postupovať vo všetkých rokovaniach spoločne. Za východisko rokovaní pokladáme spoločnú šesťbodovú Deklaráciu. V jej rámci sme pripravení rokovať o ústretových krokoch. Chceme sa vyhnúť akýmkoľvek špekuláciám o možnom spojení sa koalície s opozíciou pri hlasovaní. Pokiaľ však budú stanoviská odmietavé zaväzujú sa poslanci za OKS že zákon o daňovo-odvodových zmenách nepodporia.

Sme presvedčení že je možné prijať taký zákon o daňovo-odvodových zmenách ktorý zjednoduší a sprehľadní celý systém a zároveň nepoškodí rozsiahle vrstvy tých ktorí sú najaktívnejšou časťou občanov živiacich seba svoje rodiny a ďalších zamestnancov a najväčšou zárukou zamestnanosti v časoch vleklej krízy.

Vojtech Gottschall
predseda
Slovenská živnostenská komora (SŽK)

Stanislav Čižmárik
prezident
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ)

Vladimír Sirotka
prezident
Slovenská asociácia malých podnikov (SAMP)

Pavol Kráľ
predseda grémia
Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu (SKKD)

Peter Zajac
predseda
Občianska konzervatívna strana (OKS)

V Bratislave dňa 27. septembra 2011.

Peter Zajac o spoločnom postupe OKS živnostníkov a umelcov

Zdroj: SITA video.sita.sk

Comments

Komentáre