title=Vláda musí znížiť deficit verejných financií z predpokladaných 49 percenta v tomto roku na budúcoročných 38 percenta. Spolu so znížením prevádzkových a ďalších výdavkov by mal štát ušetriť zhruba 570 miliónov eur.

Kde sa dá podľa vás v budúcoročnom rozpočte šetriť a koľko by tým štát mohol získať?

Šetriť možno účinnejším zamedzením plytvania parazitického podnikania korupcie a odstránením neproduktívnosti a neefektívnosti štátnej správy. Tu by sa dala dosiahnuť úspora verejných výdavkov v miliardovej výške.

Svoje návrhy odovzdala OKS pracovnej skupine ministerstva financií. Vláda okrem toho mešká s auditmi jednotlivých rezortov kde je priestor na zrušenie niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií razantnejušie by sa malo pokračovať v rušení rôznych dotačných schém a nemali by byť zavádzané nové.

Aké dane by štát mohol zaviesť prípadne zvýšiť? Aké dane by mohol štát naopak znížiť?

Ďalšie zvyšovanie daní či už spotrebných alebo miestnych ako i nárast daňovo-odvodového zaťaženia pre živnostníkov ostatných samostatne zárobkovo činných osôb a dohodárov považuje OKS za neprijateľné.

Ktoré výdavky by sa mali v budúcom roku zvýšiť? O koľko a prečo?

Akékoľvek zvyšovanie verejných výdavkov v jednotlivých rozpočtových kapitolách musí byť podmienené zvýšením efektívnosti ich vynakladania.

Mal by sa rozpočet na rok 2012 zostaviť bez akéhokoľvek zvyšovania daní alebo odvodov?

OKS nepodporí nijaké zvyšovanie daní a odvodov. Vláda by sa nemala naďalej spoliehať na zvýšené príjmy do rozpočtu bez toho aby sa zamerala na celkový pokles verejných výdavkov.

Marianna Onuferová anketa bola pôvodne publikovaná v denníku SME dňa 20. júla 2011.

Comments

Komentáre