Občianska konzervatívna strana (OKS) považuje za neodpustiteľné zlyhanie keď verejní činitelia ustupujú agresívnemu násiliu a zlovôli ako je to v prípade Banskobystrického samosprávneho kraja pod vedením Smeru-SD ponechaním Mariána Kotlebu na poste učiteľa. Ustupovanie násiliu a zlu pred zrakmi všetkých žiakov Slovenska v prvý deň nového školského roka je trestuhodné a alarmujúce.

Tvrdenie že M. Kotlebovi nemožno zamedziť učiť je nepravdivé. Podľa § 59 ods. 1 Školského zákona (zákon č. 29/1984 Zb.) „pedagogickým zamestnancom môže byť ten kto má odbornú a pedagogickú spôsobilosť je občiansky bezúhonný a morálne vyspelý“ čo v prípade M. Kotlebu neplatí.

Je minimálnou povinnosťou riaditeľa školy zbaviť M. Kotlebu možnosti pedagogicky na škole pôsobiť a v prípade že tak neučiní je povinnosťou Rady školy dať VUC návrh na jeho odvolanie. Okrem toho je povinnosťou parlamentných politických strán zrušiť právne vákuum v tejto veci a schváliť pre verejnú správu etický kódex platný v štátnej správe. Zákon nie je v nijakom prípade na strane M. Kotlebu ide len o neprípustne laxný odsúdeniahodný prístup a benevolenciu školských a samosprávnych orgánov.

Comments

Komentáre